“เปิด ลาน สัทธา” กรุ่นกลิ่นไทย สุขใจ ที่ ณ สัทธา อุทยานไทย

ณ สัทธา อุทยานไทย จ.ราชบุรี ชวนร่วมหล่อเทียนพรรษาในกิจกรรม “เปิด ลาน สัทธา”กรุ่นกลิ่นไทย สุขใจ ที่ ณ สัทธา อุทยานไทยวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2561 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาที่จะถึงนี้

Read more