TF News |ดอยคำ ชูจุดเด่น “วิสาหกิจเพื่อสังคม” ต้นแบบธุรกิจยุคใหม่

ปัจจุบัน มีสินค้ากว่า 220 รายการใน 22 กลุ่มสินค้า โดยในปี 2563 ดอยคำ มีร้านสาขากว่า 36 แห่ง และร้านครอบครัวดอยคำ (แฟรนไชส์) อีก 13 สาขาทั่วประเทศ

Read more

สัมภาษณ์ คุณอภิชาติ จันทร์ทองแท้ CEO บริษัท แบ่ง-ปัน-ให้ มาดูวิธีทำธุรกิจแบบ Social Enterprise นั้นดีอย่างไร

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 บ่าย 2 โมงตรงเป็นต้นไป เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมการสัมภาษณ์สด Facebook Live คุณอภิชาติ จันทร์ทองแท้ CEO & Founder บริษัท แบ่ง-ปัน-ให้ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัดที่ถือเป็น

Read more