งานพิธีประกาศผลและมอบรางวัล สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดงานพิธีประกาศผลและมอบรางวัล “ สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9” และ “SMEs Start up Award 2017”

Read more

การประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9

สสว. หนุนผู้ประกอบการมืออาชีพตัวจริงและหน้าใหม่ไฟแรง ร่วมประกวด “ สุดยอด SMEs แห่งชาติ” ครั้งที่ 9 และ “SMEs Start up Awards 2017 ” มุ่งพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานสากล จัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าตลาด MAI

Read more