ฟิวเจอร์พาร์ค เปิดพื้นที่ให้ชาวนาขายข้าว

ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค ช่วยชาวนา เปิดพื้นที่ด้านหน้าศูนย์การค้าฯ บริเวณฟิวเจอร์สเตชั่น ให้เป็นตลาดค้าข้าว โดยให้ชาวนา จากจังหวัด ยโสธร และบุรีรัมย์ มาจำหน่ายข้าว

Read more