วิธีปรับธุรกิจตอบโจทย์เทรนด์ “Go Green”

กระแสรักษ์โลกที่มาแรงขึ้นทุกวัน ทำให้หลายคนเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งนอกจากคนทั่วไปแล้ว เจ้าของธุรกิจก็สามารถมีส่วนในการรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน โดยการปรับตัวเป็นธุรกิจ “Go Green” หรือธุรกิจใส่ในสิ่งแวดล้อม

Read more