รู้จักระบบ km และการนำไปใช้ที่พบได้บ่อยในองค์กรต่าง ๆ

ระบบ km หรือ ระบบจัดการความรู้ (KMS) เป็นระบบที่ช่วยให้องค์กรจัดระเบียบ จัดเก็บ และแบ่งปันความรู้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ลูกค้า กระบวนการ และขั้นตอนต่างๆ ระบบ km สามารถช่วยองค์กรปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และตัดสินใจได้ดีขึ้น

Read more