TF News | ยกธงขาว! แฟรนไชส์ซี 7-Eleven ในอินเดีย ยกเลิกสัญญาฯ หลังเจอพิษโควิด-19

Future Retail บริษัทค้าปลีกรายใหญ่ในอินเดีย ผู้รับสิทธิบริหารแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven แถลงยกเลิกสัญญาฯ หลังบริษัทขาดทุน 173 ล้านรูปี หรือ 78 ล้านบาท ไม่สามารถเปิดสาขาในอินเดียได้ แม้แต่สาขาเดียว

Read more

อยากซื้อแฟรนไชส์ ต้องดูเงื่อนไขสัญญาอะไรบ้าง

สัญญาแฟรนไชส์ ถือเป็นสัญญาที่กฎหมายมิได้กำหนดรูปแบบไว้ชัดเจน แต่ควรทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีข้อกำหนดต่างๆ ในสัญญา เช่น พื้นที่ จะอนุญาตให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ดำเนินการในเขตพื้นที่ใดได้บ้าง

Read more

Pain Point แฟรนไชส์ซอร์ ปฏิบัติต่อ แฟรนไชส์ซี

แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมใน ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ภายใต้ พ.ร.บ.การค้าแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้กำหนดให้แฟรนไชส์ซอร์ต้องปฏิบัติต่อแฟรนไชส์ซี เพื่อความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ หากไม่ปฏิบัติตามถือว่ามีความผิดต้องมีโทษปรับ 10% ของยอดขาย

Read more

Pain Point แฟรนไชส์ซี ปฏิบัติต่อ แฟรนไชส์ซอร์

แม้ว่าประเทศยังไม่มี กฎหมายแฟรนไชส์ บังคับใช้ แต่ปัจจุบันได้มีกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใช้แทนกันได้ อีกทั้งยังมีข้อบังคับเกี่ยวกับแนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจแฟรนไชส์ไทย

Read more