TF News | เกาหลีใต้ยกระดับมาตรการป้องกัน COVID-19 ขั้นสูงสุด

เกาหลีใต้ยกระดับมาตรการป้องกัน COVID-19 ขั้นสูงสุด โดยกำหนดให้ ร้านกาแฟแฟรนไชส์ทั่วประเทศ ต้องปิดให้บริการ ตั้งแต่ 21.00 น. เป็นต้นไป โดยปัจจุบันเกาหลีใต้มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 20,644 คน เสียชีวิต 329 คน

Read more

ร้านค้า สาขาแฟรนไชส์ ต้องปรับตัวอย่างไร หลังห้างฯ เปิดบริการอีกครั้ง

หลังจากรัฐบาลได้มีการผ่อนปรนรอบแรก ให้ธุรกิจและร้านค้า รวมถึงร้านอาหารบางประเภท ที่มีลักษณะตรงตามที่รัฐระบุ กลับมาเปิดให้บริการและนั่งกินที่ร้านได้ ควบคู่ไปกับการซื้อกลับบ้าน ทำให้ในช่วงที่ผ่านมา เราได้เห็นผู้คนทั่วไปเริ่มลองกลับไปใช้ชีวิตออกไปหาร้านอาหารกินนอกบ้านบ้าง หลังจากที่ต้องใช้บริการเดลิเวอรี่มาเป็นเวลานาน

Read more