โควิดยังอยู่! อยากเสริมภูมิคุ้มกัน ต้องกินอะไรดี?

แม้ว่าเราจะรู้จักกับเชื้อไวรัส COVID-19 หรือโควิดมาตั้งแต่ปลายปี 2019 และจะมีวัคซีนช่วยลดความรุนแรงของโรค รวมทั้งอัตราการเสียชีวิตลงแล้วก็ตาม แต่ไวรัสชนิดนี้ก็ยังแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่อง แถมยังมีสายพันธุ์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาแบบไม่หยุดยั้ง

Read more