การปลูกกล้วยไม้ไทย

การปลูกและการปฏิบัติบำรุงรักษากล้วยไม้ปัจจัยตามธรรมชาติในการปลูกกล้วยไม้ การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สกุลต่าง ๆ ที่มีขนาดลำต้นใหญ่อาจทำได้ 2 แบบ คือ แบบแรกปลูกไว้กับต้นไม้ ควรปลูกกับต้นไม้มีชีวิตที่มีขนาดโตพอสมควรโดยใช้เชือก ตอกไม้ไผ่ ลวด หรือตะปูตอกยึดเหนือโคนต้นเล็กน้อย

Read more