ประโยชน์ของที่วัดอุณหภูมิร่างกาย เครื่องมือที่ควรมีติดบ้าน

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งสภาพอากาศที่มีความแปรปรวน ปัญหามลพิษทางอากาศ รวมถึงฝุ่นละออง PM 2.5 ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จนเกิดอาการป่วยไข้ได้ง่าย การมีที่วัดอุณหภูมิร่างกายติดบ้านไว้ก็จะช่วยให้ประเมินอาการป่วยได้ในเบื้องต้น อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการแทรกซ้อนได้อีกด้วย ไปดูกันว่าที่วัดอุณหภูมิร่างกายมีประโยชน์อะไรอีกบ้าง

Read more

เป็นโควิดต้องเตรียมอะไร ปลอดภัยไว้ก่อน

การติดเชื้อโรคโควิด 19 นับเป็นโรคที่ไม่มีใครอยากเป็นมากที่สุด ณ เวลานี้ เพราะนั่นหมายถึงความเสี่ยงที่อาจไม่ใช่แค่คุณคนเดียว แต่ยังรวมถึงคนรอบข้างใกล้ตัวคุณที่อาจติดโรคได้หากมีการ Contract ระหว่างกันเกิดขึ้น โดยโรคโควิด 19 นั้นสามารถติดต่อหรือแพร่เชื้อได้ 2 ช่องทาง

Read more