ทุนจีนยุคใหม่ บุกเศรษฐกิจไทย แบบลุยดะ ฉะทุกวงการ

สินค้าจีนทะลักเข้าไทยแบบพายุ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ โหมเข้ามาทุกทิศทาง ส่วนกลุ่มทุนจีนยึดเบ็ดเสร็จทุกอุตสาหกรรมไทย ทั้งท่องเที่ยว ร้านอาหาร เครื่องดื่ม แฟรนไชส์ รถยนต์อีวี อีคอมเมิร์ซ ขนส่งพัสดุ กระทบธุรกิจท้องถิ่นของไทยจำนวนมาก

Read more