ผลิตน้ำแข็งยูนิต

การทำน้ำแข็งต้องคำนึงถึงความสะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อน และไม่ควรใช้น้ำบาดาลในการผลิตน้ำแข็งเพราะน้ำแข็งจะไม่ใส หรือที่เรียกว่าน้ำแข็งดิบ

Read more