7 วิธีจ่ายหนี้รถยนต์ให้หมดเร็ว

หลายคนมีคำถามว่าหาก จ่ายงวดรถ นำเงินไปตัดเงินต้นอย่างเดียวได้หรือไม่ ทำได้เฉพาะบริษัทไฟแนนซ์บางเจ้า ส่วนใหญ่ไม่ยอมให้ตัดเงินต้นอย่างเดียว เพราะบริษัทจะเสียผลประโยชน์ แต่ถ้าอยากผ่อนงวดรถให้หมดเร็วขึ้น

Read more