งานพิธีประกาศผลและมอบรางวัล สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดงานพิธีประกาศผลและมอบรางวัล “ สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9” และ “SMEs Start up Award 2017”

Read more