คอร์สเรียน การขาย และงานบริการหน้าร้านอย่างมืออาชีพ

เรียนรู้ทำความเข้าใจลูกค้า พัฒนาทัศนคติ เสริมทักษะการนำเสนอขาย วิเคราะห์ลูกค้าและมีจิตวิทยาใน การขาย

Read more