พ่อแม่ต้องรู้! ดูแลลูกให้พร้อมติวสอบเข้าม.1 ห้อง Gifted

ในปัจจุบัน การศึกษาคือรากฐานของชีวิตที่มีคุณภาพ ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่พ่อแม่ทุกคนจะมุ่งมั่นตั้งใจให้ลูก ๆ ได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ เพื่อปูทางไปสู่การศึกษาและชีวิตที่ดีในอนาคต และการเตรียมตัวด้านการเรียนนั้น ยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งได้เปรียบ

Read more