KFC สิงคโปร์เปิดตัวบริการซื้อกลับบ้านแบบไม่สัมผัส

การระบาดของไวรัส โควิด-19 ได้ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ ทั่วโลกต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ รวมถึงปรับรูปแบบการให้บริการลูกค้า เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระหว่างพนักงานในร้านกับลูกค้า

Read more

สถานการณ์แฟรนไชส์ไทย ล่าสุด! ในภาวะ Covid-19

สถานการณ์ ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ถือว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นมาตลอด เพราะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยเมื่อ 36 ปี หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าธุรกิจแฟรนไชส์ในปี 2563 จะเติบโตเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

Read more