Good Society Expo เทศกาล ทำดีหวังผล

ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ร่วมสนับสนุนโครงการ Society Expo เทศกาล ทำดีหวังผล โดยจับมือกับร้านปันกัน เชิญชวนร่วมแบ่งปันสิ่งของที่เหลือใช้หรือที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า สมุดหนังสือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ให้กับร้านปันกัน

ทำดีหวังผล

เพื่อนำมาเปลี่ยนเป็นโอกาสและทุนทางการศึกษาให้แก่เด็กที่ขาดโอกาส ในมูลนิธิยุวพัฒน์ ขอเชิญร่วมบริจาคแบ่งปันได้ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 11 มิถุนายน 2560 บริเวณ ด้านหน้าสำนักงาน เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ชั้น 11

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป

  • คุณรัชดาภรณ์ บุญต่อ โทร. 02-121-8000 # 218
  • คุณวนิดา ปราบภัย โทร. 02-121-8000 # 218 มือถือ 083-811-3357

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต