Good Society Expo เทศกาล ทำดีหวังผล

ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ร่วมสนับสนุนโครงการ Society Expo เทศกาล ทำดีหวังผล โดยจับมือกับร้านปันกัน เชิญชวนร่วมแบ่งปันสิ่งของที่เหลือใช้หรือที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า สมุดหนังสือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ให้กับร้านปันกัน

Read more