9 ทางเลือกเป็นผู้ประกอบการในตลาดท้องถิ่น

แม้ว่าเมืองเล็กๆ ที่มีจำนวนประชากรอยู่เพียงน้อยนิด จะเป็นความท้าทายของ ผู้ประกอบการธุรกิจ หลายๆ คน เพราะเป็นตลาดท้องถิ่น มีพื้นที่แคบ ไม่กว้างมากนัก แต่ก็อย่าลืมไปว่าเมืองเล็กๆ เมืองท้องถิ่นอย่างนี้แหละ จะเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการในการสร้างพันธะและ Connection ที่ดีกับลูกค้าในเมืองนั้นๆ หรือพื้นที่นั้นๆ

วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com ขอนำเสนอ 9 ทางเลือกสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในตลาดท้องถิ่น ที่เป็นเมืองเล็กๆ โดยอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ businessdictionary.com มาดูพร้อมกันเลยว่า ในเมืองเล็กๆ ที่มีตลาดและจำนวนประชากรน้อย จะมีช่องทางไหนบ้าง ที่สามารถทำธุรกิจให้เหมาะสมกับตลาด และแจ้งเกิดได้ที่นั่น

1.เริ่มต้นสร้างธุรกิจใหม่

ผู้ประกอบการธุรกิจ

การเปิดร้านหรือนำธุรกิจที่ไม่ได้เกิดขึ้นในเมืองท้องถิ่น อาจจะไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ที่อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นมากนัก หรือธุรกิจของคุณอาจจะไม่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคในพื้นที่นั้นเลย

ดังนั้น การสร้างแบรนด์ใหม่ สร้างธุรกิจใหม่ในพื้นที่ท้องถิ่นนั้นๆ จะช่วยดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคในพื้นที่นั้นได้ เพราะผู้บริโภคในพื้นที่จะรู้สึกว่าเป็นธุรกิจของบ้านเกิดเมืองนอนของเขา เช่น คนบุรีรัมย์จะรู้สึกว่า สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เป็นแบรนด์ที่พวกเขารัก

2.ซื้อกิจการในท้องถิ่น

k22

เป็นช่องทางที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น เพราะการซื้อกิจการหรือธุรกิจในพื้นที่ หรือซื้อแบรนด์ท้องถิ่น จะทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาและเงินทุนในการทำการตลาดประชาสัมพันธ์

รวมถึงการสร้างแบรนด์สินค้าให้ผู้บริโภคท้องถิ่นรู้จัก เพราะแบรนด์ธุรกิจท้องถิ่นนั้นๆ ผู้บริโภคเขารู้จักเป็นอย่างดี ซื้อสินค้าและบริการมายาวนาน ดังนั้น การซื้อกิจการที่เป็นแบรนด์ของท้องถิ่นนั้นๆ ถือเป็นวิธีการทำธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น

3.ขายแฟรนไชส์

k21

การขยายธุรกิจไปในพื้นที่ต่างๆ ตามท้องถิ่นที่คุณไม่รู้จัก อาจเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมาก เพราะไม่ชำนาญในการทำการตลาดในพื้นที่ ไม่รู้พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่นั้นด้วย

ดังนั้น การสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ แล้วทำการขายแฟรนไชส์ให้กับคนในท้องถิ่นนั้นๆ รับสิทธิไปบริหาร ทำการตลาด จะประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าการเข้าไปขยายธุรกิจด้วยตัวเอง เพราะคนในท้องถิ่นจะรู้จักพฤติกรรมผู้บริโภคในท้องถิ่นด้วยกันเป็นอย่างดี

4.ขายสินค้าที่ตลาดท้องถิ่นต้องการ

k25

คุณต้องมองหาโอกาสที่จะสร้างรายได้จากตลาดท้องถิ่น โดยอาจนำเอาสินค้าหรือบริการที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการตลาดท้องถิ่น ซึ่งอาจจะไม่ใช่สินค้าหรือบริการที่เป็นที่รู้จักของประเทศก็ได้ แต่ตลาดท้องถิ่นต้องการ เช่น ถ้าในต่างจังหวัดอาจเป็นผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช รถการเกษตร เป็นต้น

5.การพึ่งพาธุรกิจในท้องถิ่น

k28

เป็นการสร้างเครือธุรกิจที่มีอยู่เดิมในท้องถิ่นนั้นๆ เช่น ผลิตสินค้าขายส่งใน 7-11 หรือไม่ก็ขายอะไหล่รถยนต์รวมถึงเครื่องจักรต่างๆ ให้กับร้านขายรถยนต์และเครื่องจักรในท้องถิ่น

6.นำสินค้าท้องถิ่นไปขายตลาดอื่นๆ

k16

หากสินค้าหรือบริการของคุณ เป็นที่นิยม เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคในท้องถิ่นนั้นๆ แต่ด้วยความที่เป็นตลาดเล็กๆ คุณก็สามารถขยายตลาดไปยังตลาดท้องถิ่นอื่นๆ ได้

เพราะพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคจะไม่แตกต่างกัน หรือไม่ก็นำสินค้าท้องถิ่น OTOP ไปขายตามห้างสรรพสินค้าก็ได้ จะเป็นตลาดที่ใหญ่ขึ้น

7.ทำตลาดและขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยว

k26

แม้ว่าคุณอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆ แต่ถ้าท้องถิ่นของคุณเป็นแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ นิยมเดินทางไปที่เที่ยวเมืองเล็กๆ ของคุณ

วิธีการสร้างตลาดและขายสินค้าท้องถิ่นให้กับนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นอาหาร หรือของฝากที่ขึ้นชื่อและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ หรือมีบริการมัคคุเทศก์ หรือยานพาหนะ

8.ให้บริการหน่วยงานองค์กรในท้องถิ่น

k27

ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการดูแลรักษาอาคารต่างๆ หน่วยงานองค์กรส่วนท้องถิ่น การซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ โดยอาจจะต้องสำรวจความต้องการของหน่วยงานท้องถิ่น แล้วนำเอาบริการต่างๆ ไปตอบสนองให้ถึงที่

9.ขายความเชี่ยวชาญให้กับตลาดท้องถิ่น

k17

เริ่มแรกคุณต้องมีทักษะและความเชี่ยวในสิ่งที่ตลาดท้องถิ่นกำลังต้องการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบัญชี การเงิน ภาษี การทำความสะอาด การซ่อมแซม รวมถึงการมอบสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการอื่นๆ

ดังนั้น การที่จะเป็นผู้ประกอบการในตลาดท้องถิ่นได้ คุณต้องรู้จักมองหาความต้องการของตลาด แล้วนำเอาทักษะความเชี่ยวชาญของคุณไปแก้ปัญหา และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดนั้นๆ

ได้เห็นแล้วว่า ทางเลือกในการทำธุรกิจ ทางเลือกในการเป็นผู้ประกอบการในเมืองท้องถิ่นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจังหวัด อำเภอ หรือแม้แต่ประเทศ มีช่องทางหรือทางเลือกไหนบ้างที่พอจะเจาะตลาดเข้าไปหาผู้บริโภคท้องถิ่นได้

ซึ่งทั้ง 9 ทางเลือกในการเป็นผู้ประกอบการในตลาดท้องถิ่น น่าจะสามารถปรับใช้ได้ดีกับตลาดเมืองไทยไม่มากก็น้อย ผู้ประกอบการท่านใดหรือผู้ที่อยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่ในตลาดท้องถิ่น สามารถนำไปเป็นแนวทางสร้างธุรกิจใหม่ในตลาดใหม่ๆ ได้ครับ

แต่ถ้าผู้ประกอบการท่านใดอยากจะขายแฟรนไชส์ให้ตรงกลุ่มลูกค้า สามารถใช้ www.ThaiFranchiseCenter.com เป็นสื่อกลางในการขายได้ครับ หรือถ้าใครสนใจอยากลงทุนซื้อแฟรนไชส์ สามารถคลิกเข้าไปดูข้อมูลการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ต่างๆ หลากหลายแบรนด์ได้ที่ goo.gl/9Vv6GQ


SMEs Tips

  1. เริ่มต้นสร้างธุรกิจใหม่
  2. ซื้อกิจการในท้องถิ่น
  3. ขายแฟรนไชส์
  4. ขายสินค้าที่ตลาดท้องถิ่นต้องการ
  5. การพึ่งพาธุรกิจในท้องถิ่น
  6. นำสินค้าท้องถิ่นไปขายตลาดอื่นๆ
  7. ทำตลาดและขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยว
  8. ให้บริการหน่วยงานองค์กรในท้องถิ่น
  9. ขายความเชี่ยวชาญให้กับตลาดท้องถิ่น

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์

Main Sponsors

Happy Sponsors