3 วิธีบริหารกระแสเงินสดเพื่อขยายกิจการ

ปัจจุบัน เงินสด มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs การจะพิจารณาว่าสายป่านใครสั้นยาวแค่ไหน ก็ต้องดูที่ปริมาณเงินสดไหลเข้าออกในธุรกิจแต่ละวัน

แต่ละเดือน ซึ่งปริมาณเงินที่หมุนเวียนเข้าออกธุรกิจ เราเรียกว่า กระแสเงินสด และการบริหารกระแสเงินสดที่หมุนเวียนเข้าออกถือเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะเป็นตัวชี้วัดว่า ธุรกิจของคุณจะรุ่งหรือร่วง และคุณจะสามารถขยายธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้หรือไม่

วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com ขอนำเสนอ 3 วิธีบริหารกระแสเงินสดให้ธุรกิจเติบโต เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการ

1. สร้างรายได้หลากหลายช่องทาง

การดำเนินธุรกิจ

ธุรกิจจะขยายและเติบโตขึ้น ผู้ประกอบการจะต้องหาแหล่งรายได้หลากหลายช่องทาง เพื่อนำเงินมาขับเคลื่อนธุรกิจ อย่าหารายได้เพียงแหล่งเดียว เพราะถ้าวันข้างหน้ารายได้หลักที่เข้ามาเกิดมีปัญหา คุณก็สามารถใช้เงินจากแหล่งรายได้สำรองอื่นๆ เพื่อมาขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปได้ โดยธุรกิจไม่ติดขัด

2. หาเงินทุนมาเติมส่วนที่ขาด

l3

ธุรกิจที่มีกระแสเงินสดไม่เพียงพอหมุนเวียนในธุรกิจ จำเป็นต้องจัดหาเงินมาเติมในช่องว่างส่วนที่ขาด เช่น ถ้าใน 15 วัน ธุรกิจไม่สามารถหาเงินมาหมุนเวียนระหว่างรอลูกค้าจ่ายเงินได้ อาจต้องหาทางออกด้วยการเจรจาขอให้ลูกค้าจ่ายเงินให้เร็วขึ้น หรือเจรจาขอยืดระยะเวลาการจ่ายหนี้กับซัพพลายเออร์ หรืออาจหาเงินทุนด้วยการเพิ่มทุนจากหุ้นส่วน

3. พยากรณ์การใช้เงิน

l4

ผู้ประกอบการต้องพยากรณ์กระแสเงินสด ทั้งรายรับ รายจ่าย ระยะสั้นและระยะยาวได้ เพื่อกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ให้ธุรกิจ รวมถึงวางแผนการใช้เงินได้อย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้กระทบแผนการผลิต แผนการขาย การตลาด และนโยบายการให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้า หรือระยะเวลาที่ลูกค้าแต่ละรายจะต้องจ่ายเงิน เพื่อให้เพียงพอกับวงจรเงินสดของธุรกิจ

เห็นได้ว่า เมื่อธุรกิจที่ดำเนินการมาได้ระยะหนึ่ง ย่อมมีความเจริญเติบโต และต้องการขยายกิจการให้เพียงพอกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบธุรกิจจึงจำเป็นต้องรู้จักวิธีการบริหารกระแสเงินสด ให้ไหลเวียนเข้าออกในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีรายได้หลากหลายช่องทาง ดีกว่าทางเดียว และต้องรู้ว่าจะใช้เงินไปเพื่อทำอะไรบ้างครับ

อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ www.thaifranchisecenter.com
แหล่งข้อมูล goo.gl/wG6p3X

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์

Main Sponsors

Happy Sponsors