โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร “เราจะดูแลบุตรหลานของท่าน เสมือนหนึ่งบุตรหลานของเราเอง และจะอบรมสั่งสอนบุตรหลานของท่านด้วยจิตวิญญาณครู”

ปัจจุบันต้องยอมรับว่า “ โรงเรียนกวดวิชา ” รวมถึงสถาบันติวเตอร์พิเศษได้รับความนิยม และเติบโตขึ้นอย่างมาก บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองต่างต้องการให้บุตรหลานของตัวเองมีทักษะ มีความรู้ มีความสามารถ สอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ นิยมส่งลูกหลานไปเรียนพิเศษในโรงเรียนกวดวิชาที่มีอยู่มากมาย 

แต่สิ่งสำคัญของการเรียนพิเศษ คือ การเลือกโรงเรียนกวดวิชาที่เหมาะสมกับความสามารถของบุตรหลาน เพราะจะช่วยให้เด็กที่ไปเรียนประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ยกระดับความรู้ เพิ่มเกรดได้ สามารถสอบเข้าเรียนต่อ และสอบเข้าในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

โรงเรียนกวดวิชา

วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ “ดร.ประภาวัลย์ ชวนไชยะกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร ถึงระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนกวดวิชาในประเทศไทยยุคปัจจุบัน

จึงทำให้ทราบว่า “คุณภาพ” ของการสอนเท่านั้นที่มาก่อน เด็กที่เรียนจบออกไปต้องมีคุณภาพ ไม่ใช่วัดด้วยความนิยมและจำนวนเด็กนักเรียนที่เข้าเรียน

r12

ทีมงานจึงอยากยกตัวอย่าง ระบบการเรียนการสอนของ “โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร” ถือว่าแตกต่างจากสถาบันกวดวิชาอื่นๆ ทั้งประสิทธิภาพและคุณภาพของเด็กนักเรียนที่เข้าไปเรียน

ที่สำคัญผู้บริหารโรงเรียนได้ยึดมั่นอุดมการณ์ “เราจะดูแลบุตรหลานของท่าน เสมือนหนึ่งบุตรหลานของเราเอง เราจะอบรมสั่งสอนบุตรหลานของท่าน ด้วยจิตวิญญาณครู”

r13

นั่นคือ สิ่งที่โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง เพราะอำนวยการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา สอนสดโดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน จัดคอร์สเรียนตามหลักสูตรของผู้เรียน

ได้ผลกว่าด้วยการเรียนแบบตัวต่อตัว กลุ่มส่วนตัว หรือกลุ่มเล็ก 3 – 6 คน แบ่งห้องเรียน ไม่ปนชั้น ไม่ปนวิชา จึงทำให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นและสอบเข้าเรียนต่อได้ทุกปี

จุดกำเนิด โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร

r7

ดร.ประภาวัลย์ ชวนไชยะกูล ได้เล่าถึงจุดกำเนิดโรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากรว่า “ดิฉันประสบความสำเร็จในการสอนและดูแลบุตรทั้ง 3 คนของดิฉัน” ดังนี้

บุตรชายคนที่ 1 ได้รับทุนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทุกปี ขณะที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนราชวินิต, ได้รับรางวัลชนะเลิศพิธีกรเด็กชายของสถานีโทรทัศน์ ไอทีวี ในการประกวด “ไอทีวีอวอร์ด 1997”, ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผู้ประกาศข่าวเด็กของสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท., สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, สอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย โดยมีคะแนนที่สามารถเข้าศึกษาต่อได้ทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย, ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยให้เป็นนิสิตดีเด่น เป็นผู้นำชื่อเสียงมาสู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

ได้รับการคัดเลือกจากคณะพาณิชยศสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปเรียนแลกเปลี่ยน (ทุนให้เปล่า) ที่มหาวิทยาลัยมาเก๊า ประเทศจีน ระยะเวลา 6 เดือน, ได้รับทุนแบบให้เปล่าเต็มจำนวนจากรัฐบาลญี่ปุ่น (Jasso) ไปแลกเปลี่ยนที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ปี และได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ด้านการสื่อสารมวลชนและประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2549

r11

บุตรสาวคนที่ 2 สามารถสอบเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชวินิต และโรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สามารถเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสายปัญญา ได้อันดับที่ 2 และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน,

สอบเขาศึกษาต่อคณะคณิตศาสตร์ (วิชาเอกคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ และยังได้รับทุนเรียนดีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนืออีกด้วย

บุตรสาวคนที่ 3 สอบเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชวินิต, โรงเรียนสาธิต สวนสุนันทา และโรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ ประเทศบรูไน จีน และญี่ปุ่น, ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่น และความประพฤติดี จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน, ได้รับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระเวลา 1 ปี, ได้รับการคัดเลือกเป็น Student of the Month ของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา, สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ และได้รับทุนในระดับมหาวิทยาลัย 5 แห่ง ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

จากแรงบันดาลใจที่ช่วยให้ลูกๆ ของตัวเองประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียน รวมถึงผู้ปกครองที่เป็นเพื่อนๆ ได้เห็น จึงได้นำบุตรหลานของตัวเองมาให้ ดร.ประภาวัลย์ ช่วยดูแล ช่วยสอนให้เหมือนกับบุตรทั้ง 3 ของเธอ

r4

จึงทำให้ ดร.ประภาวัลย์ ตั้งโรงเรียนกวดวิชา “บ้านวิชากร” ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความเป็นอัจฉริยะทางการศึกษา และบุคลิกความเป็นผู้นำให้กับเยาวชนไทย ด้วยการตั้งปณิธานว่า “จะดูแลบุตรหลานของท่าเสมือนหนึ่งดูแลบุตรหลานของเราเอง เราจะอบรมสั่งสอนบุตรหลานของท่านด้วยจิตวิญญาณครู”

โดยปัจจุบันโรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร ได้จัดหลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการ โดยหลักสูตรที่เพิ่มคะแนน/เกรดที่โรงเรียนของนักเรียน และหลักสูตรสำหรับการสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ม.4 และมหาวิทยาลัย ทั้งภาคไทย สองภาษา และนานาชาติ จึงเป็นหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับนักเรียนในปัจจุบัน ซึ่งมีตลาดกว้างขวางมาก

ทำไมต้องเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร ซึ่งมีจุดเด่นที่ต่างจากโรงเรียนกวดวิชาอื่นๆ

r8

1.สอนสดทุกห้องโดยอาจารย์มืออาชีพจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ

เพราะคุณภาพ คือ สิ่งสำคัญของโรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร ดังนั้น จึงมีนโยบายการจัดการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชา เพื่อให้ท่านผู้ปกครองมั่นใจว่า บุตรหลานของตัวเองจะได้รับความรู้ที่ถูกต้อง อีกทั้งโรงเรียนยังจัดแบ่งห้องไม่ปนชั้น ไม่ปนวิชาในห้องเดียวกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน

r5

2.เรียนแบบตัวต่อตัว กลุ่มส่วนตัว หรือกลุ่มเล็ก 3-6 คน

จุดเด่นของโรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร ทุกห้องทุกระดับชั้นจัดการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัว กลุ่มส่วนตัวเฉพาะโรงเรียน หรือกลุ่มเล็กไม่เกิน 6 คน ทำให้สามารถแบ่งห้องเรียนตามระดับความรู้ของผู้เรียน และลดปัญหาการเรียนไม่ทัน ผู้สอนสามารถแก้ไขข้อบกพร่องรายบุคคลของผู้เรียนได้อย่างตรงจุดมากที่สุด อีกทั้งเนื้อหาที่เรียนยังสามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงตามหลักสูตรของแต่ละโรงเรียนได้

r10

3.มีคอร์สเรียนให้เลือกหลากหลายตรงตามความต้องการของผู้เรียน

โดยโรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร ได้ออกแบบคอร์สเรียนต่างๆ ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนของนักเรียน เช่น คอร์สเพิ่มเกรด คอร์สปรับพื้นฐาน และคอร์สติวสอบเข้า เป็นต้น นอกจากนั้นในคอร์สแต่ละประเภทยังแบ่งตามเป้าหมายเฉพาะของผู้เรียนอีกด้วย

เช่น คอร์สสอบเข้า ม.4 แบ่งเป็นห้องสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ห้องสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ห้องสอบเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ฯลฯ นอกจากนั้นโรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร ยังมีรอบเวลาของแต่ละคอร์สให้เลือกหลากหลาย

r9

4.อำนวยการสอนโดย ดร.ประภาวัลย์ ชวนไชยะกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร

ได้รับราชการในกระทรวงศึกษาธิการเป็นเวลา 14 ปี, ได้ศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา และงานวิจัยกว่า 30 ประเทศทั่วโลก, ได้รับตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการกวดวิชา จากสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบแห่งประเทศไทย

อีกทั้งยังเป็นผู้แต่งหนังสือวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้ในโรงเรียน รวมถึงเป็นผู้ออกข้อสอบเทียบวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน

ดังนั้น ผู้ปกครองสามารถพาบุตรหลานพร้อมนำผลการเรียนภาคเรียนล่าสุด เพื่อมาปรึกษาและรับการแนะแนวการเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนจะสามารถวิเคราะห์ได้ทันที และแนะนำวิธีแก้ไข รวมถึงคัดสรรครูผู้สอนที่มีความรู้ตามวิชาที่ต้องการ และมีจิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด

“ความภูมิใจ” ที่สร้างได้ของโรงเรียนบ้านวิชากร

r6

นับตั้งแต่โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2538 ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลบุตรหลานของผู้ปกครองหลายคนในด้านวิชาการ ซึ่งทำให้เด็กนักเรียนเหล่านั้นมีผลการเรียนดีขึ้นตามลำดับ อีกทั้งทางโรงเรียนยังได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อและการสอบแข่งขันต่างๆ

รวมถึงการเพิ่มคะแนนสอบให้กับเด็กนักเรียนที่เข้ามาเรียนบ้านวิชากรจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้ง โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากรยังเป็นโรงเรียนกวดวิชา ที่มีการบอกต่อมากที่สุด

โดยทีมงานไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์จะขอนำเสนอตัวอย่างความสำเร็จของเด็กนักเรียน ที่สมัครเรียนโรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร แล้วสามารถสอบเข้าเรียนต่อ และสอบแข่งขันด้านต่างๆ ได้ตามที่ต้องการได้ มีดังนี้

ทยาภา-ไทยแท้

1. ด.ญ.ทยาภา ไทยแท้ สอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิต มหาสาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

กฤติน-ถิระศักดิ์

2. ด.ช.กฤติน ถิระศักดิ์ สอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนสาธิต ศิลปากร และโรงเรียนสาธิต ราชภัฎนครปฐม

อารีย์การเลิศ-เตรียม

3. นางสาว ดาวพุธ อารีย์การเลิศ สอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ศธร-อ่อนศรี
4. นายศธร อ่อนศรี สอบเข้าคณะที่ต้องการได้คณะวิศวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะ วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) SI ม.ธรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

นรินทร์-ยอดดี-เกรดเพิ่ม

5. นายนรินทร์ ยอดดี โรงเรียนหอวังนนทบุรี จากเกรด 3.17 ขึ้นเป็น 3.65 หลังการเรียนเพียง 2 สัปดาห์

วงศกร-เหล่าปราณ-แพทย์
6. นายวงศกร เหล่าปราณ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช มหิดล และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เจแปน-อินทะกัลยา
7. นายเจแปน อินทะกัลยา เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เน้นคุณภาพ ไม่เน้นจำนวน

r1

ดร.ประภาวัลย์ ได้เล่าถึงนโยบายการดำเนินงานของโรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากรในปี 2560 ว่า “เราไม่ได้ต้องการขายแฟรนไชส์ แต่เราต้องการสร้าง “โรงเรียนดีๆ” ให้กับนักเรียนและลูกหลานของเรา ในทุกจังหวัดในประเทศไทย”

โดยนโยบายของโรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากรในแต่ละปี ตั้งเป้าหมายขยายสาขาให้ได้ 2 สาขา เพื่อรักษาคุณภาพของการเรียนการสอนให้ได้ในระดับเดียวกัน ไม่เน้นการเพิ่มจำนวนสาขาและนักเรียนจำนวนมาก

อีกทั้งปัจจุบันนี้ ผู้ปกครองมีความรู้ความใจเกี่ยวกับเรื่องการศึกษามากขึ้นกว่าสมัยก่อน จึงทำให้ผู้ปกครองต้องการหาสถานที่เรียนที่ดีสุดให้กับบุตรหลานของตัวเอง โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากรจึงต้องรักษาคุณภาพให้เหมือนเดิม

รางวั2553

ขณะเดียวกัน โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากรต้องทำการปรับหลักสูตรให้เข้ากับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในอีกไม่ช้าการสอบเข้าเรียนต่อและการสอบเอ็นทรานซ์จะมีการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากรได้เตรียมทีมงานไว้แล้ว

โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร มีจำนวน 8 สาขา ได้แก่ 1.เซ็นทรัลปิ่นเกล้า พื้นที่ 275 ตร.ม.,2.ตึกวรรณสรณ์ (BTS พญาไท) พื้นที่ 230 ตร.ม., 3.เซ็นทรัลเวสเกท บางใหญ่ พื้นที่ 230 ตร.ม., 4.พาราไดซ์ พาร์ค ตึก Haha พื้นที่ 240 ตร.ม., 5.สโมสรเดอะ คลับ คาซาลูน่า หลังเซ็นทรัลชลบุรี พื้นที่ 130 ตร.ม.และ 6.อาคารพาณิชย์ข้างโรบินสันกาญจนบุรี พื้นที่ 350 ตร.ม. ทั้งในช่วงปี 2560 จะทำการเปิดสาขาเพิ่มอีก 2 สาขา ในจังหวัดอุดรธานี และโรบินสัน ลาดหญ้า

รางวัลโรงเรียน-2556

ปัจจุบันโรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร ยังคงยึดมั่นในคุณภาพมาตรฐานทางการเรียนการสอน ดั่งปรัชญาที่ว่า “เราจะดูแลบุตรหลานของท่าน เสมือนหนึ่งบุตรหลานของเราเอง เราจะอบรมสั่งสอนบุตรหลานของท่าน ด้วยจิตวิญญาณครู”

จึงไม่แปลกที่โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร จะได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพดีเด่นและดีมาก จากกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลคุณภาพมาตรฐานแฟรนไชส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

สำหรับผู้ปกครองท่านใด ต้องการให้ ดร.ประภาวัลย์ ชวนไชยะกูล วิเคราะห์คะแนนสอบของบุตรหลาน รวมถึงพยากรณ์พฤติกรรมและความสามารถของบุตรหลาน ทั้งในห้องเรียนและพฤติกรรมทางบ้าน พร้อมทั้งบอกวิธีแก้ไขให้ฟรี สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่
ดร.ประภาวัลย์ ชวนไชยะกูล

ที่อยู่ : โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร ชั้น 6 อาคารสำนักงานทาวเวอร์ เอ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ถ.บรมราชชนนี อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร: 082-672-1222, 084-544-1591
อีเมล์ : connect_bvk@hotmail.com, mkt_bvk@hotmail.com
เว็บไซต์: www.baanvichakorn.com, www.bvlanguage.com
หรือใครสนใจลงทุนแฟรนไชส์โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร สามารถเข้าดูรายละเอียดข้อมูลแฟรนไชส์ ได้ที่ : goo.gl/D3NYqS

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์