TF News | โควิด-19 ทุบธุรกิจร้านอาหารปี 64 มูลค่าเหลือ 3.82 – 3.94 แสนล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินมูลค่าธุรกิจ ร้านอาหารปี 64 ร้านเต็มรูปแบบในห้างยอดขาย 1.39-1.44 แสนล้านบาท ร้านกึ่งบริการตัวเอง 6.1 -6.3 หมื่นล้านบาท และร้านข้างทาง 1.82-1.87 แสนล้านบาท โดยรวมมูลค่าหดตัว -5.6% ถึง -2.6%

ร้านอาหารปี 64

ศูนย์วิจัยกสิกร แนะผู้ประกอบการ SME ปรับรูปแบบสินค้าสอดรับกำลังซื้อ

ผู้ประกอบการ SME ปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ ให้สอดรับกำลังซื้อผู้บริโภค เช่น ปรับขนาด ลดราคา ให้เอื้อต่อการตัดสินใจซื้อ ส่วนผู้ประกอบการ ที่พร้อมลงทุน หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้องมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

1

ที่มา : kasikornbank

อ้างอิงจาก https://bit.ly/37cJeGO

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต