เริ่มต้นธุรกิจ SMEs Start Up ต้อง จดทะเบียน การค้าอย่างไร

ปัจจุบันหลายคนอาจไม่รู้ว่า ธุรกิจที่ตัวเองกำลังทำอยู่นั้นต้อง จดทะเบียน พาณิชย์ก่อน จนกระทั่งมารู้ถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่สรรพากรที่ติดต่อมาหาคุณเอง

ดังนั้นในเมื่อคุณเริ่มต้นกิจการและมุ่งหวังให้ธุรกิจของคุณยั่งยืนในระยะยาวแล้ว จำเป็นต้องรู้ข้อกฎหมายควบคู่ไปด้วยเพื่อไม่ให้เสียค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มโดยไม่จำเป็น ซึ่งในสิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรกของการเริ่มต้นทำธุรกิจนั้น คือหาข้อมูลเรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์

วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com มีข้อมูลเรื่องการเริ่มต้นธุรกิจ ที่ผู้ประกอบการธุรกิจ หรือคนที่กำลังจะทำธุรกิจ จะต้องรู้และทำความเข้าใจ ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยั่งยืนให้กับกิจการที่คุณกำลังจะทำ

จดทะเบียน

ความสำคัญของการจดทะเบียนพาณิชย์

การจดทะเบียนพาณิชย์คือหลักฐานทางการค้า ที่จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้าหรือกิจการของคุณ ทำให้ลูกค้าของมีความมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าและการบริการของคุณจริงๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับร้านค้าออนไลน์ หรือร้านค้าที่รับ-ส่งของจากต่างจังหวัด ซึ่งลูกค้าอาจไม่มีโอกาสได้พบหน้าเจ้าของร้านเลย แต่ถ้าพวกเขารับรู้ว่าร้านของคุณมีการจดทะเบียนพาณิชย์แล้วก็จะสร้างความน่าเชื่อถือได้มากขึ้น เพราะมีที่อยู่ปรากฏจริง รวมถึงการจดทะเบียนพาณิชย์นั้นยังช่วยให้คุณสามารถใช้ประกอบใบ Statement ในการขอกู้ซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือหาเงินทุนต่างๆ ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังจะช่วยให้รัฐบาลสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปจัดทำสถิติของธุรกิจแต่ละประเภท ช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าควรควบคุมและส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมประเภทไหนจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด

โดยข้อมูลที่ได้เหล่านี้นอกจากจะเป็นผลประโยชน์สำหรับรัฐบาล และตัวคุณแล้ว ยังสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีในการตรวจดูรายละเอียดข้อมูลทางการค้าต่างๆ เพื่อดูแนวโน้มของธุรกิจว่าในขณะนี้ ธุรกิจใดที่กำลังเป็นที่นิยม และตั้งอยู่ที่ไหนกันเยอะ เพื่อให้คนทั่วไปได้นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้น

ii101

ธุรกิจคุณต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่

ถ้าอยากรู้ว่าธุรกิจหรือกิจการของคุณต้องจดทะเบียนการค้าหรือไม่นั้น สามารถดูได้จากรูปแบบธุรกิจของคุณก่อนว่าเป็นรูปแบบของธุรกิจการขายสินค้า หรือเป็นธุรกิจการบริการ ซึ่งถ้าหากเป็นธุรกิจประเภทบริการอย่างเดียวแล้ว รัฐบาลจะไม่อนุญาตให้คุณจดทะเบียนเป็นร้านค้าได้ แต่จะอนุญาตถ้าหากเป็นธุรกิจการขายสินค้าที่มีการบริการรวมอยู่ด้วย

ซึ่งถ้าคุณตั้งใจจะทำธุรกิจประเภทขายสินค้าอยู่แล้ว ก็สามารถเตรียมบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จากนั้นโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจดทะเบียนในเขตที่คุณอาศัยอยู่ได้ด้วยตัวเอง หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=373

ii110

ธุรกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

ตามกฎหมายแล้ว ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบบุคคลธรรมดา หรือแบบนิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน, บริษัทจำกัด) ถ้ามีประเภท หรือรายละเอียดการทำธุรกิจตรงตามรูปแบบดังต่อไปนี้ จำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์

 • การขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
 • การขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
 • การซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การบริการอินเทอร์เน็ต การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • การผลิต รับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต
 • การให้บริการฟังเพลง และร้องเพลงโดยคาราโอเกะ การให้บริการเครื่องเล่มเกมส์ การให้บริการตู้เพลง
 • โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีกต่างๆ การค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
 • ธุรกิจการบริการนอกเหนือจากประเภทที่ว่า สามารถตั้งชื่อที่ต้องการ และเริ่มต้นดำเนินการธุรกิจได้เลย

ii111

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์

ในการจดทะเบียนพาณิชย์แต่ละประเภท คุณจะต้องเตรียมคำขอและเอกสารประกอบสำหรับจดทะเบียนเรื่องนั้นๆ ให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยมีรายละเอียดคร่าวๆ ดังต่อไปนี้

 1. แบบ ทพ. (คำขอจดทะเบียน)
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. กรณีผู้ประกอบกิจการ ไม่ได้เป็นเจ้าของสถานที่ ต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ด้วย พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่ และ แผนที่แสดงสถานที่ใช้ประกอบกิจการร้านค้า
 5. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
 6. ถ้าเป็นกิจการขาย ให้เช่าแผ่นซีดี ดีวีดี วีดิทัศน์ ระบบดิจิตอลที่เกี่ยวกับบันเทิง ต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาต หรือหนังรับรองให้เป็นผู้จำหน่าย หรือให้เช่าสินค้า ด้วย

 

ii113

สถานที่จดทะเบียนพาณิชย์

สำหรับสถานที่จดทะเบียนพาณิชย์ ผู้ประกอบกิจการหรือธุรกิจ สามารถเตรียมเอกสารประกอบต่างๆ นำไปยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร, สำนักงานเขตทุกเขต, เทศบาล, องค์การบริหารส่วนตำบล, เมืองพัทยา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนบริหารการจดทะเบียน สำนักข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0-2547-4446-7 และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดทุกจังหวัด

ทั้งนี้ การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ต้องมีการจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ เสียค่าธรรมเนียม 50 บาท หรือถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการที่เคยจดทะเบียนไว้ก็ต้องทำการจดทะเบียนใหม่ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลง เสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 20 บาท

หากมีการยกเลิกกิจการ ต้องทำการยกเลิกการจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่เลิกกิจการ เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท และหากทำใบจดทะเบียนพาณิชย์หายต้องทำยื่นขอใบทดแทนภายใน 30 วัน เสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 30 บาท

ii99

อย่างไรก็ตาม แต่ถ้าคุณหรือผู้ประกอบกิจการธุรกิจที่มีคุณสมบัติต้องจดทะเบียน แต่ไม่ได้จด แสดงรายการไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือไม่ยอมให้หนักงาน เข้าไปตรวจสอบในสำนักงาน จะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ทั้งหมดนี้ถือเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นทำธุรกิจ หรือประกอบกิจการร้านค้า ที่คุณสามารถทำได้ง่ายๆ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับธุรกิจคุณ

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไช