เมโทรซิสเต็มส์ ฯ จับมือเอชพี อิงค์ เปิดศูนย์ “PageWide Technology Center”

เมโทรซิสเต็มส์ ฯ จับมือเอชพี อิงค์ เปิดศูนย์ “PageWide Technology Center” โชว์ศักยภาพงานพิมพ์คุณภาพสูง จากเครื่องพิมพ์เอชพี หวังขับเคลื่อนธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลืองเติบโตต่อเนื่อง

นายธงชัย หล่ำวีระกุล ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับ บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด

เมโทรซิสเต็มส์

เปิดศูนย์สาธิตเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด “PageWide Technology Center” เพื่อให้เป็นศูนย์สาธิตเทคโนโลยีใหม่ของเครื่องพิมพ์เอชพี ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ภายในศูนย์ฯ ประกอบไปด้วยการนำเสนอโซลูชั่นด้านต่างๆ ที่น่าสนใจของ “HP PageWide” ได้แก่

  1. World’s fastest desktop Printer เครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะที่พิมพ์งานได้เร็วที่สุดในโลก
  2. Mobility (SMB , Office) ช่วยให้สะดวกสบายกับการพิมพ์งานได้จากทุกที่
  3. Cost Efficiency (Accounting) ความคุ้มค่าของการพิมพ์ เมื่อเทียบกับต้นทุนการพิมพ์ต่อแผ่น
  4. Energy Saving ประหยัดการใช้พลังงานเมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์ทั่วไป
  5. S&S (Solution & Security) ระบบการรักษาความปลอดภัยของเครื่องพิมพ์

จึงเชื่อว่า “HP PageWide” จะเป็นอนาคตของงานด้านการพิมพ์ และ “PageWide Technology Center” จะช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าในทุกองค์กรมั่นใจว่าสามารถใช้งานด้านการพิมพ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลก่อนตัดสินใจลงทุน และช่วยสนับสนุนให้กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลืองสามารถขยายธุรกิจให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

y25

นางเนาวนิจ หลิมประเสริฐศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลศูนย์สาธิตเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด กล่าวว่า “PageWide Technology Center” เปิดให้บริการแล้วในเดือนสิงหาคม 2559 แก่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ใช้งานด้านการพิมพ์คุณภาพสูงจาก “HP PageWide” ในต้นทุนที่คุ้มค่า

โดยสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อชมการสาธิต “HP PageWide” เครื่องพิมพ์แบบตั้งโต๊ะที่พิมพ์ได้เร็วที่สุดในโลก ที่สามารถพิมพ์ได้ถึง 75 แผ่นต่อนาที ซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ของเครื่องพิมพ์ ที่ช่วยให้สามารถพิมพ์เอกสารได้รวดเร็วขึ้น ส่งผลให้สามารถเทียบชั้นเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ได้ในแง่ความเร็วของการพิมพ์โดยมีต้นทุนต่ำกว่า ประหยัดพลังงาน มีความคล่องตัว และมีระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องพิมพ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง โทร.1640 www.metro-oa.com

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : Supaporn Kitipatthaworn <supapkit@METROSYSTEMS.CO.TH>

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต