เข้าใจเมือง เลือกทำเล การค้า ไม่ยาก!

เรื่องของ เลือกทำเล ในการทำธุรกิจถือเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่ต้องมีการเลือกเฟ้นกันเป็นอย่างดี ยิ่งในตำราการค้าจีนด้วยแล้วนี่คือเรื่องสำคัญที่สุดเป็นอันดับแรก ยิ่งในสังคมเมืองปัจจุบันที่มีความหลากหลายของพื้นที่เราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจ “เมือง” ให้มากขึ้น

www.ThaiSMEsCenter.com พร้อมปูพื้นฐานการเข้าใจสภาพที่ตั้งของเมืองเพื่อให้สามารถจัดลำดับความสำคัญว่าควรเปิดร้านในย่านไหนก่อน เพราะการเปิดร้านแรกในย่านที่ไม่มีความเหมาะสมกับธุรกิจ อาจทำให้ไม่มีโอกาสในการเปิดสาขาต่อไปก็เป็นได้

เลือกทำเล

ภาพจาก https://goo.gl/92j7Qq

นั้นเพราะว่าเมืองคือถิ่นอาศัยที่มีการตั้งรกรากกันอย่างถาวร ระบบเมืองมีความซับซ้อนในเรื่องสาธารณูปโภค ถนนหนทาง นอกจากนี้ยังคับคั่งไปด้วยสิ่งปลูกสร้างที่วางกันเป็นโซนต่างๆในนิยามของคำว่า “ผังเมือง”

แบ่งส่วนของเมืองออกเป็น 3 เขตใหญ่ๆเพื่อทำความเข้าใจง่ายขึ้น

  1. เขตใจกลางเมือง (City Center หรือ Downtown) เป็นย่านธุรกิจที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงเช่น สีลม ,สาทร ฯ
  2. เขตเมืองชั้นกลาง (Midtown) ส่วนใหญ่เป็นสถานที่อยู่อาศัย มักมีมอลล์เล็กๆหรือคอมมิวนิตี้ มอลล์ เช่นแถวรัชดา จตุจักร ฯ
  3. เขตชานเมือง(Outer Suburb) มีความหนาแน่นของประชากรน้อยไม่ค่อยมีแหล่งธุรกิจมากนักเช่น หนองจอก ลาดกระบัง ฯ

aa8

ภาพจาก http://goo.gl/7b7209

ในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมามีการสร้างระบบขนส่งมวลชน ทางด่วน คู่ขนาน ทางยกระดับ ขึ้นมาเป็นจำนวนมากยิ่งก่อให้เกิดความสลับซับซ้อนมากขึ้นซึ่งการคิดจะเปิดร้านหรือทำธุรกิจให้ถูกที่ถูกเวลา ต้องคำนึงถึงสิ่งสำคัญต่อไปนี้

  1. ต้องมีลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอยู่ในเขตพื้นที่นั้นมากพอสมควร เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความต้องการและกำลังการซื้อซึ่งสำคัญกับการทำธุรกิจมาก
  2. การสร้างธุรกิจในย่านที่เหมาะสมทำให้ภาพลักษณ์ดีตามไปด้วย
  3. พื้นที่ต้องเอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจ เช่นถ้าร้านต้องการที่จอดรถสำหรับลูกค้าและรถส่งของก็ไม่ควรอยู่ในย่านที่แออัดเกินไป
  4. แต่ทั้งนี้การอยู่ในย่านที่ดีสิ่งที่เตรียมใจคือ การลงทุนที่จะสูงกว่าปกติ ทั้งค่าบริหารจัดการ ค่าเช่า ฯลฯ

ดังนั้นสินค้าต้องมีความน่าสนใจมากพอสมควรเพื่อเอารายได้มาชดเชยในส่วนนี้

ทำเลที่ดีเกิดจากการเลือกโครงข่ายถนนที่ดี

aa9

ภาพจาก https://goo.gl/v59zhf

โครงข่ายถนนและระบบขนส่งมีส่วนช่วยกำหนดทิศทางธุรกิจ เพราะในแต่ละเขตเมืองย่อมมีทั้งถนนสายหลัก ถนนรอง ซอย ซอยย่อย ซึ่งสัมพันธ์กับความสะดวกสบายของผู้บริโภค

ดังนั้นถ้าเราเลือกจุดที่ดีก็ย่อมมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจมากขึ้นเช่นการตั้งร้านถ้าสามารถเปิดในถนนสายหลักย่อมมีโอกาสทางธุรกิจที่ดีกว่าพวกถนนสายรอง แต่ทั้งนี้ก็ต้องดูการจราจรในแต่ละพื้นที่เป็นหลักบางครั้งการจราจรที่ติดขัดทำให้คนเลี่ยงจากถนนหลักมาหาถนนสายรองที่คล่องตัวมากกว่า

ยกตัวอย่างบางพื้นที่การจราจรติดขัดมากการเดินทางจากบ้านสู่แหล่งธุรกิจอาจต้องใช้เวลานานเป็นชั่วโมงดังนั้นจึงเป็นโอกาสของร้านค้าที่ต้องดูความต้องการของคนในพื้นที่แล้วเปิดดำเนินกิจการโดยใช้ข้อได้เปรียบคืออยู่ใกล้ เดินทางถึงได้สะดวกกว่า แม้อาจจะเป็นแค่ทำเลถนนในซอยหรือสายรอง แต่ก็ได้ผลทางธุรกิจที่ดีไม่แพ้กัน

บางธุรกิจมีการใช้ทำเลที่ตั้งเพื่อคัดกรองคนที่มาใช้บริการเพื่อให้สามารถกำหนดราคาและรูปแบบบริการได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเช่นห้างสรรพสินค้าMega Bangna เลือกทำเลที่อยู่ใกล้กับทางด่วน และมอเตอร์เวย์ เป็นบริเวณที่มีรถสาธารณะผ่านน้อย ส่วนมากคนที่มาใช้บริการจึงต้องมีรถยนต์ส่วนตัว

aa10

ภาพจาก https://goo.gl/pGhLOe

จึงเป็นการจำกัดกลุ่มรายได้ในอีกรูปแบบหนึ่งหรือในมุมกลับบางห้างสรรพสินค้าไม่ต้องการคัดกรองจึงเลือกทำเลที่เป็นจุดสาธารณะเป็นจุดรถตู้ รถเมล์ และบริเวณสำหรับการต่อรถไปในที่ต่างๆ

ในบริเวณนี้ความได้เปรียบคือปริมาณคนที่มาใช้บริการจะมากเป็นพิเศษแต่ไม่สามารถกำหนดรูปแบบของธุรกิจได้ชัดเจนต้องพยายามทำให้หลากหลายเพื่อรองรับคนทุกกลุ่มที่เข้ามาใช้บริการ เป็นต้น

นอกจากนี้เรื่องของความสลับซับซ้อนและความหมายของถนนหนทางในเขตเมืองบางครั้งอาจจะต้องใช้เรื่องของช่วงเวลามาเกี่ยวข้องเพื่อให้กำหนดทิศทางได้ชัดเจนว่าธุรกิจของเรานั้นควรอยู่ในพื้นที่แบบไหนถึงจะประสบความสำเร็จตามทฤษฏีความสัมพันธ์ของช่วงเวลาในการเลือกทำเลต่างๆ

aa11

ภาพจาก http://goo.gl/L4wKGb

ทฤษฏีความสัมพันธ์ของช่วงเวลาในการเลือกทำเลต่างๆ

ทฤษฏีความสัมพันธ์ของช่วงเวลากล่าวไว้ว่า “แต่ละช่วงเวลาความรู้สึกของคนแตกต่างกัน การจับความรู้สึกในช่วงนั้น คือการเลือกทำเลที่ดีในรูปแบบหนึ่ง” นั้นคือการเปิดร้านเราต้องจับจุดให้ได้ว่าจุดที่เปิดร้านในขณะนั้นเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากน้อยเพียงใดเช่น

  • ช่วงเช้า มีการเดินทางเข้าเมืองมากเป็นพิเศษ ถนนฝั่งขาเข้ามีการจราจรที่คับคั่ง ธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟ จึงได้ประโยชน์จากช่วงเวลานี้มากที่สุด
  • ช่วงกลางวัน ปริมาณคนในเมืองจะมากที่สุด ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ฯลฯ ได้ประโยชน์สูงสุด แต่ข้อจำกัดสำคัญคือช่วงกลางวันเป็นเวลาที่น้อยมาก คนจะมีเวลาจำกัด รูปแบบธุรกิจจึงต้องรวดเร็วและทันใจในการบริการ
  • ช่วงเย็น ทำเลการค้าช่วงนี้ย้ายไปอยู่ที่ถนนฝั่งขาออก และเป็นช่วงเวลาที่ผ่อนคลายมากที่สุด ธุรกิจที่เห็นส่วนมากในจุดนี้คือซุปเปอร์มาเกต ร้านอาหารต่างๆ ร้านขนม ตลาดนัด เพราะส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อเอากลับไปมากที่สุด

aa12

ภาพจาก https://goo.gl/ntCI5E

เรื่องของทำเลยังมีความน่าสนใจอีกหลายอย่างแต่เหตุผลสำคัญที่สุดคือเราต้องรู้จักสินค้าตัวเองว่าคืออะไร ธุรกิจของเราเป็นลักษณะไหน เพื่อให้กำหนดทำเลได้อย่างเหมาะสม คำว่าทำเลที่ดีอาจไม่ใช่ข้อผูกมัดว่าต้องดีที่สุดกับธุรกิจของเรา เทคนิคที่ดีที่สุดคือเลือกพื้นที่ให้เข้ากับสินค้าและธุรกิจนั้นๆ เพราะทำเลที่ดีย่อมนำมาสู่ผลกำไรที่ดีด้วยเช่นกัน

คุณรัตนชัย ม่วงงาม (เปี๊ยก)

เรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ ทำงานในด้านวารสารมากว่า10ปี สะสมความรู้หลากหลายแนวทั้งด้านการเกษตร สังคม สู่การประยุกต์เป็นอาชีพทั้ง SMEs และแฟรนไชส์รวมถึงแนวทางด้านกลยุทธ์การตลาดต่างๆ การเขียนคืองานที่เราตั้งใจและใจรักมากที่สุด