” อาหาร และของดี อุตสาหกรรมแฟร์ราชบุรี “

ด้วยอุตสาหกรรมจังหวัด ราชบุรี ขอเชิญเที่ยวชมงาน  “ อาหารและของดี อุตสาหกรรม แฟร์ราชบุรี ” ระหว่างวันที่   24 – 28 มีนาคม 2559   ณ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรีในการจัดงานครั้งนี้  ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าจังหวัดราชบุรี กิจกรรมขยายและเพิ่มช่องทาง การจำหน่ายสินค้าและบริการ จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  โดยมี

อาหาร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเชื่อมโยงตลาดสินค้าอุตสาหกรรม SMEs และสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ของจังหวัดราชบุรี ให้สามารถกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค
  2. เพื่อพัฒนาให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้านการประกอบธุรกิจการค้า/การบริหารจัดการ
  3. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ
  4. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค ให้มีโอกาสซื้อสินค้าในราคาถูกและมีคุณภาพ  เป็นการส่งเสริมการตลาดให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ
  5. เป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ดี เด่น ดัง ของจังหวัดราชบุรี

kk25

ภายในงาน มีกลุ่มโรงงาน อุตสาหกรรม  กลุ่มผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน นำสินค้าที่มีคุณภาพ มาจัดแสดงและจำหน่าย จำนวน 50 คูหา สินค้าประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป, ผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร, ผลิตภัณฑ์ส่งออกต่างประเทศ และผลิตภัณฑ์ดีเด่นของหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พร้อมทั้งกิจกรรมศิลปะการร้องเพลงและวัฒนธรรมความบันเทิงบนเวที

kk26

สำหรับผู้เยี่ยมชมงาน  สามารถร่วมกิจกรรมโดย ถ่ายภาพในงาน และแชร์บน facebook ของท่านและ กด #อุตสาหกรรมแฟร์ราชบุรี   ลุ้นรับของที่ระลึกภายในงาน

kk27

จึงขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจ  เที่ยวชมงาน “อาหารและของดี อุตสาหกรรม แฟร์ราชบุรี”ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่   24 – 28 มีนาคม 2559

kk29

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ 081- 8818473 / e mail: siamexhibition@gmail.com

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต