หลักสูตร MBA กับกิจกรรม PIM Open House for 2016

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Open House for 2016 MBA Candidates#1

คุณต้องการพัฒนาตนเองด้านต่างๆเหล่านี้หรือไม่

  • อยากเก่งสร้างคน
  • อยากเก่งพัฒนาทีม
  • อยากพัฒนาตนเองสู่ผู้นำองค์กรยุคใหม่
  • เข้าใจการบริหารองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ถ้าใช่! ขอเชิญร่วมค้นหาคำตอบในงานเปิดบ้าน แนะนำ หลักสูตร MBA กับกิจกรรม PIM Open House for 2016 MBA Candidates#1 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558

ด้วยโลกธุรกิจปัจจุบันมีความเจริญเติบโตขยายตัวมากขึ้น กรอบแนวคิดด้านงานบุคคลจึงจำเป็นต้องมีการขยายและพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ทำให้ PIM ผลักดัน HR แนวใหม่ให้เก่งการบริหารคน เข้าใจกลยุทธ์ธุรกิจ และเข้าถึงการบริหารองค์กร มาใช้ร่วมกัน โดยถ่ายทอดผ่านประสบการณ์จากนักบริหารชั้นนำ ภายใต้แนวคิดการเรียนแบบ Practice for REAL at Panyapiwat MBA (REAL Cases: REAL Professionals: REAL Business Application) ออกมาเป็นหลักสูตรใหม่ที่ครอบคลุมทุกมิติความต้องการของตลาดธุรกิจ พบกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ หรือ MBA in People Management & Organization Strategy (POS) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ที่เป็นหลักสูตรปริญญาโทแรกและหลักสูตรเดียวของประเทศไทยที่ตอบโจทย์การเป็น “Future Leader” เก่งสร้างคน เก่งบริหารองค์กร  อย่างแท้จริง !!

หลักสูตร MBA

รายละเอียดหลักสูตรคลิกที่นี่!!

ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อมาที่ Email: mba@pim.ac.th โทร. 02 837 1117, 02 832 0471, 02 832 0416 และสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ หลักสูตร MBA ได้ที่ Facebook fanpage: www.facebook.com/mbapanyapiwat  และ  http://mba.pim.ac.th

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก

เพ็ญนภา กมลาสน์มรกต (เพ็ญ)

Phennapha Kamalatmorakod (Pen)

Organizational Communication Office

Panyapiwat Institute of Management

85/1 Moo 2 Chaengwattana Rd., Bang Talad,

Pakkred, Nonthaburi, 11120 Thailand.

Tel: +66 (0) 2832-0471

Mobile: +66 (0) 92458-2919

E-mail: phennaphakam@pim.ac.th

http://www.pim.ac.th/mba

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต