สินเชื่อใหม่ น่าสนใจ ปี 2559

ในสภาวะเศรษฐกิจตกสะเก็ด เงินฝืดมากในปัจจุบัน พ่อค้าแม่ขาย ตลอดจนนักธุรกิจทั้งหลายคงตกอยู่ในปัญหาการขาดเงินลงทุนในกิจการ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยเหลือผู้ประกอบการต่างๆ เหล่านี้ให้มีเงินลงทุนดำเนินกิจการ ในงาน Money Expo 2016 ในวันที่ 12 – 15 พ.ค. ที่ผ่านมา

ได้มี 2 ธนาคาร ใช้โอกาสนี้ในการเปิดตัวโครงการพิเศษโครงการใหม่สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย – รายเล็ก เป็นสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ SMEsเป็นครั้งแรก โดยมี บสย.(บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม) ช่วยสนับสนุนในการค้ำประกันสินเชื่อในวงเงินรวมตามที่รัฐบาลอนุมัติรวมทั้งสิ้น 13,500 ล้านบาท ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น อันได้แก่

สินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME bank)

สินเชื่อใหม่

เป็นสินเชื่อที่จัดทำขึ้นสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่จดแจ้งบัญชีชุดเดียวตามนโยบายของกรมสรรพากร ที่ผู้ประกอบการสามารถกู้เพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ ตลอดจน ขยายหรือปรับปรุงกิจการได้

โดยมีวงเงินสินเชื่อรวมของโครงการนี้เป็นเงินถึง 30,000 ล้านบาท ซึ่งเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการที่จดแจ้งบัญชีชุดเดียวแล้ว สามารถขอกู้ได้จนถึงวันที่ 10 พ.ค. 2560 หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมของโครงการจะหมด

โครงการนี้ สามารถกู้ได้ทั้งในนาม นิติบุคคลที่มีการจดแจ้งการทำบัญชีชุดเดียว นิติบุคคลธรรมดา และบุคคลธรรมดา โดยนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ขอสินเชื่อ จะต้องประกอบกิจการมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี และ ผ่านการคัดกรองโดยหน่วยงานพันธมิตรที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับธนาคาร

41

โครงการนี้ให้วงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่ 5 ล้านบาท ใช้หลักประกัน บสย.หรือหลักประกันตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร ระยะเวลาผ่อนชำระ 5 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้น (Grace period) ไม่เกิน 5 เดือน อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้จดแจ้งบัญชีชุดเดียว อยู่ที่ปีแรก 5% ปีต่อๆ ไป

ใช้อัตรา MLR ต่อปี ส่วนนิติบุคคลทั่วไปและบุคคลธรรมดา อัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีค่าวิเคราะห์โครงการ (Front End Fee) 1.5% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และลดค่าวิเคราะห์โครงการ 0.5% หากผู้กู้เข้าร่วมโครงการของหน่วยงานพันธมิตรตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ผู้สนใจขอสินเชื่อประเภทนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหน้าเวปไซต์ของธนาคารที่ http://goo.gl/q7rBbm หรือสามารถติดต่อได้ที่แผนกสินเชื่อของธนาคาร SME ทุกสาขา โดยโครงการนี้ธนาคารได้แจ้งไว้ว่า จะทราบผลอนุมัติภายใน 5 วันทำการเท่านั้นค่ะ

สินเชื่อบัวหลวงเพื่อรายย่อย ของธนาคารกรุงเทพ

39

เป็นสินเชื่อสำหรับพ่อค้า แม่ค้า ผู้ทำกิจการขนาดเล็ก ที่มีสินทรัพย์ไม่รวมที่ดินต่ำกว่า 5 ล้านบาท ต้องการเงินทุนหมุนเวียน ขยายธุรกิจให้เติบโต หรือปรับปรุงธุรกิจ แต่ไม่มีหลักประกันเงินกู้

โดยโครงการนี้มี บสย. ช่วยค้ำประกันเงินกู้ให้เต็มวงเงิน โดยมีเงื่อนไขที่สำคัญคือ ต้องเป็น SMEs รายย่อยที่มีสถานประกอบการเป็นหลักเป็นแหล่ง และมีหลักฐานการประกอบธุรกิจจริง ผู้สนใจขอสินเชื่อ สามารถยื่นหลักฐานขอสินเชื่อได้ภายในเดือนธันวาคม 2560

โครงการนี้ สามารถกู้ได้ทั้งในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเช่นกัน วงเงินสินเชื่อของโครงการนี้ สูงสุดที่ 200,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 5 ปี (ผ่อนขั้นต่ำ 3 ปี) โดยไม่ต้องกังวลเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพราะค้ำประกันโดย บสย. ตามโครงการ และที่พิเศษคือ ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บสย. ปีแรกฟรีด้วย

37

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้โครงการนี้อยู่ที่ขั้นต่ำ MRR+3% ต่อปี จุดเด่นอีกประการหนึ่งของโครงการนี้คือ อัตราการผ่อนชำระที่คงที่ตลอดอายุสัญญา ทำให้การบริหารการเงินในกิจการสะดวกมากขึ้น และสามารถชำระเงินกู้ได้สะดวก ด้วยบริการการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระสินเชื่อ

สำหรับค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ต้องชำระของสินเชื่อประเภทนี้ ได้แก่ การค้ำประกัน บสย. มีค่าธรรมเนียมการค้ำประกันในอัตรา 1.00% ต่อปี โดยคำนวณจากวงเงินค้ำประกัน ชำระล่วงหน้าเป็นรายปีก่อนวันครบกำหนดของแต่ละปีทุกปี ค่าธรรมเนียมการจัดการวงเงินอยู่ที่ 2 -3 % และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนดไว้ค่ะ

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มได้จากเวปไซต์ของธนาคารกรุงเทพ ที่ http://goo.gl/t7DMqy และสามารถสอบถามได้จากแผนกสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพทุกสาขาใกล้บ้าน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : moneyhub.in.th (ลิงก์มาที่ >> https://moneyhub.in.th)

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต