วปธ. จัดเสวนา “ ธุรกิจกับการเมืองไทย ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน”

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย ( วปธ .) พร้อมด้วย นายนิกร จำนง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และนายโฆษิต สุวินิจจิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สคบ.

ร่วมสัมมนาเชิงวิชาการถ่ายทอดประสบการณ์การทำธุรกิจในแง่มุมที่นักธุรกิจต้องพึ่งพาการเมืองจริงหรือไม่? ในหัวข้อ “ธุรกิจ กับการเมืองไทย ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน” จัดโดยหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย (วปธ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี นางสาวศุภรัตน์ นาคบุญนำ ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรข่าวชื่อดังหนึ่งในนักศึกษา วปธ. ดำเนินรายการ ณ ห้องฝึกอบรม 510 หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เมื่อเร็วๆ นี้

 

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก :ณัฐกร ลีนุกูล

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต