มีพื้นที่! อยากเสนอให้ 7-Eleven เช่า! เราต้องทำอย่างไร?

คนที่มีพื้นที่ว่างเปล่าอยากเปลี่ยนให้เป็นรายได้ ยิ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในทำเลที่ดี ยิ่งมั่นใจว่าพื้นที่ตรงนี้ถ้าปล่อย “ให้เช่า” ต้องมีคนสนใจ แต่คำถามคือเราจะเลือกปล่อยพื้นที่เช่าให้กับใครเพื่อจะได้ประโยชน์สูงสุด หลายความเห็นบอกว่า ปล่อยให้ 7-Eleven มาเช่าน่าจะคุ้มค่า

ทำไมถึงคิดอย่างนั้น และหาก 7-Eleven มาเช่าที่เราจะดีจริงหรือ? ลองมาดูข้อมูลที่ www.ThaiSMEsCenter.com รวบรวมมาให้ถึงข้อดีและวิธีการหากเราต้องการปล่อยพื้นที่ว่างเปล่าของเราให้เช่าทำร้าน 7-Eleven

โดยในช่วงปลายปีที่ผ่านมาธุรกิจร้าน7-Eleven มีรายได้รวม 74,304 ล้านบาท ยอดขายเฉลี่ยต่อร้านต่อวันอยู่ที่ 69,068 บาท ยอดซื้อต่อบิล 75 บาท ขณะที่จำนวนลูกค้าต่อสาขาเฉลี่ย 917 คนต่อซึ่งในปี 2564 ทางซีพีออลน์ มีแผนจะขยาย 7-Eleven ให้ครบ 13,000 สาขา ถึงตอนนี้ขยายสาขาไปแล้วรวมกว่า 12,225 สาขา

เมื่อดูตามตัวเลขนี้จะพบว่า 7-Eleven มีอัตราการเติบโตที่ก้าวกระโดด ซึ่งแนวคิดพื้นฐานของ 7-Eleven คือเป็น Convenient Store คือ ซื้อตามสะดวก เน้นของจำเป็นที่สามารถหาซื้อได้ทันที เมื่อขาด หรือในกรณีอาหารก็จะเน้นประเภทซื้อแล้วสามารถทานได้เลย ร่วมด้วยบริการต่างๆ ที่ครบวงจรในร้านเดียว

คีย์เวิร์ดความสำเร็จในธุรกิจ7-Elevenคือ “ทำเล” บางพื้นที่เราเห็น 7-Eleven แทบจะติดๆ กัน ในซอยเดียวกันบางทีมี 7-Eleven ทั้งหัวซอยและกลางซอย ซึ่งการจะนำเสนอพื้นที่ให้ 7-Eleven เช่าก็ไม่ใช่เรื่องที่นึกจะทำก็ทำได้ทันทีเราต้องเตรียมพร้อมในเรื่องดังต่อไปนี้

1. เข้าใจระบบการลงทุนของ 7-eleven

มีพื้นที่

ภาพจาก www.facebook.com/cpall7/

7-Eleven ไม่นิยมการซื้อขาดในทำเลใดๆ และส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบการเช่าพื้นที่ซึ่งสามารถประหยัดต้นทุนในระยะยาวได้มากกว่าและโอกาสในการขยับขยายก็ทำได้ง่ายกว่า อีกทั้ง 7-Eleven เป็นธุรกิจในเครือของ CP ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการทำธุรกิจมานานกว่า 30 ปี

ดังนั้นการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือการเซ็นสัญญาใดๆ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสมเหตุสมผลและเป็นที่ยอมรับได้ แม้เราจะมั่นใจว่าทำเลนี้ดีมาก แต่การประเมินราคาค่าเช่าต้องเป็นไปตามกลไกของบริษัท รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆก่อนการเซ็นสัญญาจะต้องศึกษาให้ละเอียดเข้าใจกันทั้ง 2 ฝ่ายเพื่อให้เกิดความเสมอภาคและพอใจด้วยกันทั้งคู่

2. สำรวจพื้นที่ตัวเองว่าดีจริงก่อนนำเสนอ

7

ภาพจาก www.facebook.com/cpall7/

มีคนจำนวนมากที่มั่นใจว่าพื้นที่ในครอบครองตัวเองดี แต่คำว่าดีของตัวเรากับดีในสายตาของ 7-Eleven อาจไม่เหมือนกัน ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าหลักการเลือกทำเลเปิดร้าน 7-Eleven นั้นจะเน้นเส้นทางจากที่ทำงานหรือ โรงเรียนกลับบ้าน เพราะ ไม่จำเป็นต้องรีบมากนัก มีเวลาพอที่จะแวะซื้อของส่วนใหญ่ใช้ทฤษฎีปากกรวยคือ ทำเลที่อยู่ปากทางเข้าชุมชน เช่นหมู่บ้าน

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรด้วยและทำเลที่อยู่หน้าซอยนั้นมักจะดีกว่า กลางซอย เพราะกลางซอยจะเสียโอกาสการขายลูกค้าที่อยู่เลยร้านเข้าไป เพราะไม่มีใครขับรถย้อนกลับไปเพื่อซื้อของ รวมถึงมีการใช้ทฤษฏีแรงดึงดูดที่ 7-Eleven จะเลือกทำเลในแหล่งรวม เช่น ตลาด ชุมชน ที่มีฐานลูกค้าอยู่จำนวนมาก เป็นต้น

3. พรีเซ็นต์ให้ 7-Eleven เห็นภาพว่าทำเลนี้ดีอย่างไร

6

ภาพจาก www.facebook.com/cpall7/

หากต้องการปล่อยพื้นที่ให้ 7-Eleven เช่าจริงๆ ลำพังการนำเสนอแบบไร้ข้อมูลประกอบอาจทำให้มองเห็นภาพไม่ชัดเจน ทางเลือกที่ดีกว่าคือประเมินตัวเลขคร่าว ๆควบคู่ไปกับการส่งหลักฐาน ซึ่งหลักฐานที่แนบเข้าไปคือรูปถ่ายอาคารที่นำเสนอประมาณ 2-3 ภาพ และแผนที่ตั้งอาคาร สิ่งที่ควรเสริมเข้าไปคือตัวเลขประเมิน อื่นๆ เช่น จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ จำนวนสถานศึกษา บริษัท หรือโครงสร้างพื้นที่โดยรอบประกอบด้วยอะไรบ้าง

อย่างตลาด โรงงาน อาคารพาณิชย์ รวมถึงเส้นทางในการเดินทางทั้งถนนหลัก ถนนซอย การสัญจรของคนในพื้นที่ ตัวเลขเหล่านี้หากเราสามารถระบุได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นและหากเขาสำรวจพื้นที่และเป็นจริงอย่างที่เราสรุปเป็นหลักฐานก็จะทำให้การเช่าพื้นที่เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าเดิม

4. เตรียมความพร้อมเรื่องการเสียภาษี

5

ภาพจาก www.facebook.com/cpall7/

ตามกฎหมายกำหนดในการให้เช่าพื้นที่ใดๆ การเสียภาษีโรงเรือน คือ เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีเว้นแต่ถ้าที่ดินและอาคาร โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เป็นคนละเจ้าของกันให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี กรณีที่เราให้ผู้อื่นเช่าพื้นที่ ต้องดูข้อตกลงในสัญญาเช่า ว่าระบุให้ใครเป็นผู้มีหน้าที่ที่ต้องชำระภาษีโรงเรือน

รวมถึงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถ้าเป็นการให้เช่าทรัพย์สิน จะเป็นภาษีเงินได้ประเภทที่ 5 ซึ่งจะต้องยื่นแบบ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94) และ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สิ้นปี (ภ.ง.ด.90)กรณีที่ได้รับค่าเช่าล่วงหน้า ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.93 ทุกปีจนครบสัญญาเช่า

5. มั่นใจตัวเองว่าจะไม่เสียดายพื้นที่ในภายหลัง

4

ภาพจาก www.facebook.com/cpall7/

ทำเลดีๆ ส่วนใหญ่มักมีราคาแพง บางครั้งการนำเสนอพื้นที่ให้ 7-Eleven เป็นผู้เช่า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสัญญายาวประมาณ 10 ปี หากในระหว่างนั้นเกิดที่ดินราคาแพง หรือเกิดความคิดว่าเราอยากบริหารจัดการพื้นที่นี้ด้วยตัวเองน่าจะทำให้ได้กำไรมากกว่า การไปยกเลิกสัญญาจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมาก หากผู้เช่าไม่ได้ทำผิดในข้อตกลงที่กำหนดกันไว้ ดังนั้นเราต้องแน่ใจและมองการณ์ไกลแน่นอนว่า ในอนาคตเราจะไม่เสียดายพื้นที่หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาเกิดขึ้น

ท่านใดที่มีพื้นที่ อาคารหรือทำเล ที่น่าสนใจเพื่อเปิดเป็นร้าน 7-Eleven ร้านอิ่มสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง ร่วมเสนอพื้นที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-826-7800 หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.cpall.co.th กดเลือกไปที่ เสนอเปิดพื้นที่ 7-Eleven ซึ่งจะมีช่องทางการติดต่อให้เราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้

แต่ด้วยจำนวน 7-Eleven ที่มีสาขามากขึ้นเรื่อยๆ ทำเลดีๆในสายตาของบริษัทก็อาจจะน้อยลงและจำเป็นที่ต้องคัดสรรกันอย่างถี่ถ้วนมากขึ้นด้วย ดังนั้นการเสนอพื้นที่ให้ 7-Eleven จึงอาจไม่ใช่เรื่องง่ายที่บริษัทจะอนุมัติและเลือกลงทุนในพื้นที่ของเราทางที่ดีก็ควรเผื่อใจและหาทางออกเผื่อไว้จึงควรมีแผนสำรองว่าหากพลาดจาก 7-Eleven แล้วจะบริหารจัดการพื้นที่ของเราต่อไปยังไง

และสำหรับท่านใดที่มีทำเลดีอยากนำเสนอให้ 7-Eleven มาเช่าพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ เราพร้อมเป็นสื่อกลางให้ทุกท่านได้เข้ามาฝากข้อมูลในการนำเสนอพื้นที่ คลิ๊กเข้ามาได้ที่ https://bit.ly/3kZWuF7

11

เสนอพื้นที่ให้ 7-11 เช่า คลิก https://bit.ly/3jltacn

12

เสนอพื้นที่ให้ FamilyMart เช่า คลิก https://bit.ly/2Z8hFO4

Untitled-1

เสนอพื้นที่ให้ Lawson108 เช่า คลิก https://bit.ly/2Xws99O


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจ แฟรนไชส์ และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/3corFV2
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

ขอบคุณข้อมูล https://bit.ly/3u01BsR

 

อ้างอิงจาก https://bit.ly/30wX2ZA

คุณรัตนชัย ม่วงงาม (เปี๊ยก)

เรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ ทำงานในด้านวารสารมากว่า10ปี สะสมความรู้หลากหลายแนวทั้งด้านการเกษตร สังคม สู่การประยุกต์เป็นอาชีพทั้ง SMEs และแฟรนไชส์รวมถึงแนวทางด้านกลยุทธ์การตลาดต่างๆ การเขียนคืองานที่เราตั้งใจและใจรักมากที่สุด