มาร่วมหนาวนี้ที่เชียงใหม่ด้วยกัน…. กับกิจกรรม ” MOI OPEN HOUSE ” ฟรี!!!!…ตลอดงาน!!!

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จ.เชียงใหม่ ขอเชิญผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE “พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SMEs 4.0”

OPEN HOUSE

ซึ่งได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.อรรชกา สีบุญเรือง กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ธุรกิจปรับตัวอย่างไรในยุค 4.0” รวมถึงร่วมฟังแนวทางการการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ของกระทรวงอุตสาหกรรมกับการก้าวเข้าสู่ยุค 4.0

ตลอดจนพบกับบูทการให้บริการจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน และหน่วยงานเครือข่ายกว่า 30 หน่วยงาน ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส ดรงแรมดิเแ็มเพรส จ.เชียงใหม่

pr12

สำรองที่นั่งด่วน!!! ได้ที่ http://bit.do/ipc1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 245 361-2 ต่อ 530 / 084 096 5657 , 080 124 7099

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต