ติวเข้ม สอบนายสิบฯ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน

หนังสือ ติวเข้ม สอบนายสิบฯ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน  หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ พร้อมทั้งแนวข้อสอบที่จะสอบในอนาคต ซึ่งจะมีแนวข้อสอบทั้งความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย เทคโนโลยีการสท่อสาร สังคม จริยธรรม กฎหมาย และภาษาต่างประเทศ

สอบนายสิบฯ

พร้อมเฉลยข้อสอบแบบละเอียด ถูกต้อง และครบถ้วน สามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบเข้านายสิบตำรวจได้เป็นอย่างดี

แนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี เพื่อให้ตอบได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา สั้นๆ กระฉับใจความสำคัญ พร้อมหลักอธิบายในข้อสอบนั้นๆ อย่างละเอียด สำหรับผู้ที่จบ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า แนวข้อสอบ วิเคราะห์เจาะตรงทุกประเด็น พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

สารบัญ

  • แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 1-3, เฉลยแนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปชุดที่ 1-3
  • แนวข้อสอบความรู้ในด้านภาษาไทย, เฉลยแนวข้อสอบความรู้ในภาษาไทย
  • แนวข้อสอบความรู้ในภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ), เฉลยแนวข้อสอบความรู้ในภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) 
  • แนวข้อสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, เฉลยแนวข้อสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แนวข้อสอบความรู้ด้านกฏหมายเบื้องต้น, เฉลยแนวข้อสอบบความรู้ด้านกฏหมายเบื้องต้น 
  • แนวข้อสอบความรู้ด้าน สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม , เฉลยแนวข้อสอบความรู้ด้าน สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม 

สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ : http://goo.gl/gJF5hH

 

ขอบคุณรูปภาพจาก : https://goo.gl/PfqjMg , https://goo.gl/La8OFW

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต