ความสำคัญของคู่มือแฟรนไชส์

ผู้ประกอบการธุรกิจหลายคนที่ต้องการนำธุรกิจของตนเองเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ อาจไม่รู้ว่ามาก่อนว่า นอกจากต้องเขียนแผนธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อกำหนดเส้นทางและเป้าหมายของธุรกิจแล้ว

คุณยังต้องจัดทำคู่มือปฏิบัติการแฟรนไชส์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมระบบมาตรฐานแฟรนไชส์ ซึ่งจะต้องส่งต่อให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์หรือแฟรนไชส์ซีนำไปปฏิบัติตาม

ดังนั้น คู่มือแฟรนไชส์ จึงถือเป็นสินค้าของระบบโปรแกรมแฟรนไชส์ เป็นทรัพย์สินหรือลิขสิทธิ์ของแฟรนไชส์ รวมถึงเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ ประสบการณ์ของระบบแฟรนไชส์ ในการก้าวไปสู่ความสำเร็จ เรียกได้ว่า คู่มือแฟรนไชส์เป็นเสาหลักของระบบแฟรนไชส์ ที่เกิดจากการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ มาได้ ซึ่งธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ต้องมีเก็บไว้

วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com จึงอยากนำผู้ประกอบการทุกท่าน ที่ต้องการนำธุรกิจของตัวเองเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ ไปทำความรู้จักกับคู่มือปฏิบัติการแฟรนไชส์ ว่ามีความสำคัญอย่างไรบ้าง ทำไมธุรกิจแฟรนไชส์ต้องจัดทำขึ้น

1.ช่วยส่งเสริม ตอกย้ำ คุณค่าของแนวคิดธุรกิจ

คู่มือแฟรนไชส์

คู่มือแฟรนไชส์จะแสดงถึงคุณค่า และเอกลักษณ์ของธุรกิจแฟรนไชส์นั้นๆ ช่วยให้เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ใช้สงวนรักษา ปรัชญา และรูปแบบของธุรกิจเอาไว้ เป็นการบอกเล่าและเน้นให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนประสบความสำเร็จ ว่าฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มาได้อย่างไร

วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เหมือนเป็นการบอกให้เห็นว่าเจ้าของแฟรนไชส์ประสบความสำเร็จมาได้อย่างไร ตรงนี้จะช่วยให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์เข้าใจถึงความรู้ ประสบการณ์ และความพยายามของเจ้าของแฟรนไชส์ที่สะสมมา ซึ่งถือเป็นคุณค่าที่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องการ

2.ช่วยในการปรับปรุงกลไกของระบบธุรกิจ

bb8

การบันทึกระบบปฏิบัติการลงเป็นคู่มือแฟรนไชส์ ถือเป็นการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาให้ระบบการทำงานให้มีความราบรื่น ไม่สะดุด ช่วยสร้างแผนที่นำทางของระบบธุรกิจแฟรนไชส์ ในการก้าวเดิน ทำให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ได้เรียนรู้ ได้เข้าใจระบบงานต่างๆ ที่มาจากประสบการณ์ของแฟรนไชส์ซอร์หรือเจ้าของแฟรนไชส์ เพื่อสามารถเลียนแบบไปสู่ความสำเร็จได้โดยใช้เวลาและความพยายามที่น้อยกว่าแฟรนไชส์ซอร์

3.เป็นเอกสารอ้างอิงที่สำคัญ สำหรับการอบรม

bb9

ทำให้การอบรมทำงานได้อย่างราบรื่น มีความสะดวกมากขึ้น ทั้งแบบเต็มรูปแบบหรือบางส่วน ตามลำดับที่เหมาะสม ถือเป็นมาตรฐานในการส่งผ่านความรู้อย่างเป็นระบบ

4.ช่วยส่งเสริมระบบโครงสร้างการสนับสนุนที่ดี

bb10

ทำให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์รู้ถึงวิธีการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่แค่มีตัวช่วย หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเท่านั้น ซึ่งผู้ซื้อแฟรนไชส์จะต้องนำศึกษาและปฏิบัติตามทุกอย่าง ทุกขั้น ระบบความสำเร็จทำมาแบบไหน ก็ต้องทำแบบนั้น นอกจากนี้คู่มือยังช่วยให้เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ ได้ทำการปรับปรุง แก้ไข ระบบภายในให้ถูกต้องยิ่งขึ้น

5.ช่วยขยายความชัดเจนของเงื่อนไขสัญญาในการปฏิบัติจริง

bb7

คู่มือไม่ได้เพียงแค่ช่วยผู้ซื้อแฟรนไชส์ในการปฏิบัติงานประจำวันเท่านั้น แต่ช่วยขยายความหมาย ข้อกำหนด ความชัดเจน ของเงื่อนไขสัญญาแฟรนไชส์ ให้เข้าใจได้ในเชิงปฏิบัติ แทนที่จะใช้ภาษาทางกฎหมาย คู่มือยังเป็นส่วนหนึ่งในการอ้างอิงของสัญญาในเรื่องข้อกำหนด มาตรฐาน และวิธีปฏิบัติงานในระบบแฟรนไชส์

คุณได้เห็นแล้วว่า คู่มือแฟรนไชส์มีความสำคัญอย่างมากต่อระบบแฟรนไชส์ ทั้งต่อเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ และผู้ซื้อแฟรนไชส์ เพราะช่วยให้เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ได้ทำการบันทึก ปรับปรุง กระบวนการทำงานต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จเอาไว้ เพื่อควบคุมระบบมาตรฐานของแฟรนไชส์ ขณะที่ผู้ซื้อแฟรนไชส์สามารถปฏิบัติงานตามคู่มือ ช่วยให้ประหยัดเวลา และใช้ความพยายามในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จน้อยกว่าเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจ แฟรนไชส์ และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/3corFV2
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

S__2834448

ท่านใดสนใจอยากทำคู่มือแฟรนไชส์ แจ้งความประสงค์ได้ที่
โทร : 02-1019187, Line : @thaifranchise

ผู้ประกอบการธุรกิจท่านใด ที่มีความสนใจ อยากสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ ลองมาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือคู่มือสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ ได้ที่ https://goo.gl/1h0P7a

อ้างอิงจาก https://bit.ly/379wAtI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *