อบรมฟรี! การปลูกผัก และดูแลผักในภาชนะ

ประชาสัมพันธ์อบรมฟรีเกี่ยวกับเกษตร ได้แก่ การปลูกผัก และดูแลผักในภาชนะ และการใช้จุลินทรีย์ในการบำรุงดินเพื่อปลูกพืช ในวันที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน เป็นการอบรมพร้อมการฝึกปฏิบัติ การปลูกผัก และนำอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติกลับบ้านได้ สถานที่อบรม โถงใต้อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายคะ

เรียนฟรี อบรมฟรี การปลูกผัก
เรียนฟรี อบรมฟรี การปลูกผัก

สามารถสมัครได้ทาง e-mail: puy_1980@hotmail.com หรือ โทร. 085-0462206 หรือ facebook:ผักธรรมดา คะ

ข้อมูลและรูปภาพโดย อ.ปริชาติ ดิษฐกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต