TF News | พาณิชย์ เปิดบริการ Fast Track ต่ออายุเครื่องหมายการค้า 1 ชั่วโมง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้บริการจดและต่ออายุเครื่องหมายการค้าแบบเร่งด่วน (Fast Track) จากเดิมต่ออายุใช้เวลา 60 วัน ลดเหลือ 60 นาที จดทะเบียนทราบผลพิจารณา 6 เดือน จากเดิม 12 เดือน

Read more

SWOT Analysis ในธุรกิจแฟรนไชส์!

เชื่อหรือไม่ว่า ยุคนี้ไม่ว่าเราจะมองไปทางไหน ซ้ายหรือขวา ก็เห็นแต่ร้านแฟรนไชส์เปิดเต็มไปหมด โดยเฉพาะแฟรนไชส์เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ ค้าปลีก รวมถึงแฟรนไชส์การให้บริการ ตรงนี้สะท้อนให้เห็นถึงกระแสฮิตว่า “ธุรกิจแฟรนไชส์” กำลังเป็นธุรกิจที่กำลังได้รับความนิยม ของผู้ที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ผู้ที่ไม่อยากเป็นลูกจ้างคนอื่นแล้ว

Read more

รวม 10 Supplier รับจดเครื่องหมายการค้า (Trademark)

เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543

Read more

5 ข้อดีจดทะเบียนเครื่องหมายค้าและบริการแฟรนไชส์

ปัจจุบัน การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ได้รับความสนใจอย่างมากในหมู่ประชาชน เพราะเป็นทางลัดในการประกอบธุรกิจ โดยผู้เป็นเจ้าของธุรกิจก็ประสงค์จะขยายธุรกิจของตนออกไป

Read more

6 เคล็ดลับเลือกใช้ “สี” สร้างอัตลักษณ์ให้กับแบรนด์

มีแบรนด์ดังๆ มากมายในโลก ที่เราจดจำ สีโลโก้ ของพวกเขาได้ แต่อาจจะจำรายละเอียดของโลโก้ได้ไม่มากนัก นั่นก็เพราะสีนั้นๆ ได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ไปแล้ว กลยุทธ์การเลือกใช้สีในโลโก้ เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์จะช่วยดึงดูดลูกค้าได้มาก เป็นตัวแทนสำคัญที่จะถ่ายทอดความเป็นแบรนด์ออกมา

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors