Competency ทำง่ายกว่าได้ผลดีกว่า

“Competency” ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ได้รับการจับตามองในวงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR) โดยหลายๆ องค์กรคิดว่าน่าจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงช่วยพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นได้

Read more

10 หนังสือมาใหม่น่าอ่าน ประจำเดือนกรกฎาคม จากสำนักพิมพ์ Think Beyond

วันนี้ทาง www.ThaiSMEsCenter.com มีหนังสือมาใหม่จาก สำนักพิมพ์ Think Beyond มาฝาก เอาใจผู้ที่รักในการอ่าน ผู้ที่กำลังคิดจะเริ่มต้นทำธุรกิจหรือผู้ที่อยากหาความรู้ในด้านต่าง ๆ ด้วยหนังสือมาใหม่ทั้ง 10 เล่ม ที่จะทำให้คุณเข้าใจ เข้าถึงการทำธุรกิจและความรู้ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors