5 เรื่องที่ควรจำ และควรทำในวันแรกที่เข้าทำงานใหม่ !

จากสถิติโครงสร้างของแรงงานไทยโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2560 พบว่า มีผู้ที่มีความพร้อมเข้าสู่ระบบงานจำนวน 37.89 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้มีงานทำ 37.09 ล้านคน ขณะที่จำนวนผู้ว่างงานในปีนี้มี 4.73 แสนคน

ซึ่งมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และในช่วงปลายปีนี้หลายคนมักจะถือโอกาสกับงานที่ตัวเองไม่ถนัดเปลี่ยนไปสู่ที่ทำงานใหม่เพื่อเริ่มต้นใหม่ในปี 2561

อย่างไรก็ดีเพื่อเป็นเทคนิคเคล็ดไม่ลับสำหรับผู้ที่กำลังจะเริ่มงานใหม่หรือเปลี่ยนงานใหม่ช่วงนี้ www.ThaiSMEsCenter.com มีวิธีที่ทุกคนควรจำและควรทำในวันแรกของการทำงานที่ใหม่มาฝาก

1.รู้จักสร้างความประทับใจในวันแรกของการทำงาน

เรื่องที่ควรจำ

เป็นหลักการที่เรียกว่า First Impression ตามหลักของจิตวิทยา ที่คนเรามักจำภาพแรกสุดได้นานเสมอ เช่นการจำภาพเพื่อนในวัยเด็ก หรือแม้แต่พ่อแม่ที่จำภาพเราในวันแรกคลอดได้อย่างดี คนไทยเรียกว่าเป็นความประทับใจวันแรกพบ

การทำงานครั้งแรกก็เช่นกัน เราต้องไม่ลืมการสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงาน ซึ่งก็มีหลากหลายวิธีการที่ดีกว่าการนั่งเฉยๆ เช่นการทักทายคนใกล้ตัวของเราเช่นเพื่อนโต๊ะข้างๆ หรือการเข้าไปพูดคุยสอบถามในบางเรื่อง หรืออาจจะแสดงความมีน้ำใจช่วยงานบางอย่างเท่าที่เราจะรู้และทำได้ เป็นต้น

2.ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร

k4

ทุกองค์กรจะมีวัฒนธรรมของตัวเองเช่นการไหว้เคารพรุ่นพี่ที่ทำงานมาก่อน บางแห่งก็อาจจะเป็นการกล่าวทักทายกันในตอนเช้า หรือบางแห่งก็มีทีเบรกในบางเวลา เป็นต้น การทำตัวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรก็จะทำให้เราไม่เกิดความแตกต่างรวมถึงเรื่องการทำตัวเองให้เป็นน้ำครึ่งแก้วที่พร้อมจะรับความรู้ใหม่ๆได้ตลอดเวลาอันจะเป็นเสน่ห์ที่น่าสนใจของคนทำงานใหม่ด้วย

3.นอกจากศึกษางานต้องศึกษาเพื่อนร่วมงานด้วย

k1

สิ่งที่มาคู่กับการทำงานก็คือเพื่อนร่วมงาน เราก็ต้องมีการติดต่อและทำงานร่วมกับคนอื่นเสมอ ดังนั้นนอกจากระบบงานสิ่งที่เราต้องศึกษาอย่างเร่งด่วนก็คือนิสัยของเพื่อนร่วมงาน เรียนรู้ว่าสิ่งไหนที่ต้องถอยห่าง

สิ่งไหนที่ควรทำร่วมกัน สิ่งที่พนักงานใหม่ควรทำคือสังเกต และจดรายละเอียดเอาไว้ให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่ต้องถามผู้อื่นมากนัก และยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นในการทำงานที่ดีอีกด้วย

4.มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็น

k2

เมื่อเข้าไปทำงานใหม่หรือเปลี่ยนที่ทำงานใหม่ส่วนใหญ่มักไม่กล้าแสดงความคิดเห็น เหตุผลสำคัญคือ ไม่กล้าข้ามหน้าคนที่อยู่มาก่อน สิ่งเหล่านี้คือกำแพงสำคัญที่ทำให้หัวหน้างานรู้จักเราน้อยลง

แต่หากเราเลือกทำในทางตรงกันข้ามคือแสดงความคิดเห็นออกมาบ้าง ซึ่งการแสดงความคิดเห็นที่ถูกที่ควรก็จะทำให้เรามีโอกาสก้าวหน้าในการทำงานได้มากแต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรแสดงความคิดเห็นจนเกินงามหรือที่เรียกว่าโอเว่อร์จนเกินไป

5.ใส่ใจกฎระเบียบของบริษัท

Untitled-2

พนักงานบางคนมีความคิดที่ contrast คือมั่นใจในเรื่องประสบการณ์ ฝีมือการทำงานและไม่แคร์กฏระเบียบเพราะถือว่าตัวเองทำงานในส่วนที่รับผิดชอบได้ แต่กฎระเบียบบริษัทเป็นสิ่งที่บัญญัติไว้ให้คนหมู่มากได้ทำร่วมกันเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัตรพนักงาน นามบัตร การแต่งกาย ก็ต้องให้เป็นไปตามกฎของบริษัท

ทั้งนี้การทำตัวให้สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ขององค์กรก็จะทำให้ทุกคนมองเราด้วยความรู้สึกเป็นมิตรไม่คิดว่าเราแปลกแยกและคิดว่าเราคือส่วนหนึ่งขององค์กรที่พร้อมทำงานร่วมกันได้อย่างดี

อย่างไรก็ดีนอกจากการปรับตัว ความสามารถ ความรับผิดชอบต่องาน การตรงต่อเวลา ก็เป็นสิ่งสำคัญ ทั้ง 3 เรื่องนี้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพการทำงานของเรารวมถึงยังเป็นตัวกำหนดอนาคตว่าเราจะสามารถอยู่ในองค์กรนั้นๆได้นานและดีขนาดไหนด้วย

สำหรับท่านใดที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจเรามีรวบรวมบทความมากมายไว้ให้ทุกท่านพิจารณากันตามความเหมาะสม ดูรายละเอียด goo.gl/Io5k2S

ขอบคุณข้อมูลจาก goo.gl/fWqDK2

[Total: 0    Average: 0/5]

คุณรัตนชัย ม่วงงาม (เปี๊ยก)

เรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ ทำงานในด้านวารสารมากว่า10ปี สะสมความรู้หลากหลายแนวทั้งด้านการเกษตร สังคม สู่การประยุกต์เป็นอาชีพทั้ง SMEs และแฟรนไชส์รวมถึงแนวทางด้านกลยุทธ์การตลาดต่างๆ การเขียนคืองานที่เราตั้งใจและใจรักมากที่สุด

Main Sponsors

Happy Sponsors