5 เทคนิคเลือกแฟรนไชส์ซี สร้างการเติบโตและยั่งยืน

เจ้าของธุรกิจ แฟรนไชส์ที่อยากประสบความสำเร็จ นอกจากมีความรู้และความสามารถในการบริหารธุรกิจแล้ว ยังต้องพยายามค้นหาและคัดเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการซื้อแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพ เพราะผู้ซื้อแฟรนไชส์กลุ่มนี้จะเข้ามาช่วยพยุงธุรกิจแฟรนไชส์ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com จะแนะนำเทคนิคการคัดเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะมาเป็นแฟรนไชส์ซี เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้ธุรกิจแฟรนไชส์

1.มีวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินธุรกิจ

เจ้าของธุรกิจ

แม้ว่าคนที่จะมาซื้อแฟรนไชส์ไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์ธุรกิจโดยตรง แต่โดยพฤตินัยแล้วเปรียบเสมือนเจ้าของกิจการที่จะต้องมีความรู้และความสามารถในการบริหารธุรกิจ มีจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการอย่างแท้จริง ดังนั้น เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์จะต้องคัดเลือกผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่มีวิสัยทัศน์การบริหารธุรกิจมีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริงในปัจจุบัน ที่สำคัญต้องเขียนแผนธุรกิจเป็น เพื่อได้ทราบถึงทิศทางที่กิจการจะก้าวไป และเป้าหมายในอนาคตทั้งระยะสั้น-ระยะยาว

2.สามารถจดทะเบียนในนามนิติบุคคล

4

อีกเทคนิคคัดเลือกผู้ซื้อแฟรนไชส์เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ก็คือ เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคลและจดทะเบียนในประเทศไทยได้ เพราะจะทำให้เจ้าของแฟรนไชส์แบรนด์ใหญ่ๆ ได้ทราบว่าผู้ที่จะมาเป็นแฟรนไชส์ซีมีงบด้านการเงินมากน้อยแค่ไหน อีกทั้งยังเป็นการยืนยันว่าผู้ที่จะเป็นแฟรนไชส์ซีมีตัวตน มีที่ตั้ง มีความน่าเชื่อถือ สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

3.มีเงินลงทุนสำหรับเปิดร้านแฟรนไชส์

3

ผู้จะมาเป็นแฟรนไชส์ซีสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้ธุรกิจแฟรนไชส์ นอกจากจะมีความรู้ความสามารถ ยังต้องมีเงินลงทุนสำหรับเปิดร้านแฟรนไชส์ ไม่ว่าจะเป็นเงินค่าแฟรนไชส์แรกเข้า ค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ เงินค้ำประกัน เงินค่าเช่าพื้นเงินค่าออกแบบตกแต่งร้าน และต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพออย่างน้อย 3-5 เดือนข้างหน้า พร้อมศักยภาพในการขยายสาขา

4.มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารธุรกิจ

2

เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์อาจจะลองพูดคุยหรือสัมภาษณ์โดยตรงกับผู้ที่มาซื้อแฟรนไชส์ ให้ทดสอบทำแบบสอบถามการทำธุรกิจ เพื่อให้ทราบถึงแนวความคิดการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยต้องคัดบุคคลที่มีเวลาบริหารจัดการร้าน รักงานบริการ มีความพยายามอดทน มุมานะ ไม่ย่อท้อ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ เอาใจใส่ในการบริหารสาขาอย่างเพียงพอ ฯลฯ

5.ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานบริษัท

17

อีกองค์ประกอบหนึ่งในการคัดพิจารณาคัดเลือกผู้ซื้อแฟรนไชส์ ก็คือ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และมาตรฐานต่างๆ ของบริษัทแฟรนไชส์อย่างเคร่งครัดได้ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดให้ซื้อสินค้าและอุปกรณ์จากผู้จำหน่ายสินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนด จำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าในราคาที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงต้องจำหน่ายสินค้าที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายสินค้าอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เป็นต้น

นั่นคือ 5 เทคนิคในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาเป็นแฟรนไชส์ซี เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้ธุรกิจแฟรนไชส์

#เจ้าของแฟรนไชส์สนใจเรียนเทคนิคคัดเลือกแฟรนไชส์ซี โปรโมท ทำการตลาดแฟรนไชส์ คลิก https://bit.ly/3936NmD


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจ แฟรนไชส์ และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/3corFV2
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

Franchise Tips

  1. มีวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินธุรกิจ
  2. สามารถจดทะเบียนในนามนิติบุคคล
  3. มีเงินลงทุนสำหรับเปิดร้านแฟรนไชส์
  4. มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารธุรกิจ
  5. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานบริษัท

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3nGVDfN

[Total: 0    Average: 0/5]

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์

Main Sponsors

Happy Sponsors