หน้าที่ 9 ข้อสร้างความสัมพันธ์ในระบบแฟรนไชส์

ความสัมพันธ์ คือ เสาหลักของสังคม และเป็นส่วนสำคัญของการดำรงอยู่ของธุรกิจเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะความสัมพันธ์ธุรกิจระบบแฟรนไชส์ ที่ต้องอาศัยการสร้างพลังจากการรวมตัว กลายเป็นตัวอย่างที่ดีถึงการธำรง

ซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างมีแบบแผน และด้วยความสัมพันธ์ที่มาจากความเข้าใจในกระบวนการของรูปแบบธุรกิจ และความสามารถในการรักษา และการบริหารที่เกิดจากความเข้าใจของแฟรนไชส์ซอร์ จึงจะช่วยให้ธุรกิจแฟรนไชส์เติบโตได้อย่างยั่งยืน

การกระทบกระทั่งระหว่างแฟรนไชส์ซีกับแฟรนไชส์ซอร์นั้น เป็นเรื่องธรรมดามากที่จะเกิดขึ้น แต่ถ้าแฟรนไชส์ซอร์ได้มีประสบการณ์ลองผิดลองถูกมาบ้างแล้ว จะสามารถเตรียมตัวเตรียมใจหาทางจัดการได้เหมาะสม

ความสัมพันธ์

ภาพจาก facebook.com/Nbpancake

แต่หลักการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์กับแฟรนไชส์ซีในระยะยาว อย่างแรกที่จะขาดไม่ได้ ก็คือ ต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com จะนำเสนอว่าทั้งสองฝ่ายต้องทำอะไรบ้าง

บทบาทหน้าที่ของแฟรนไชส์ซอร์

14

ภาพจาก facebook.com/ChaTanyong

 1. สำรวจแนะนำและอนุมัติสถานที่ตั้งร้านของแฟรนไชส์ซี
 2. ออกแบบร้านที่เป็นมาตรฐานให้กับแฟรนไชส์ซี
 3. แนะนำเรื่องการบริหารพนักงาน และการฝึกอบรมให้แฟรนไชส์ซี
 4. เป็นผู้ดำเนินการหลักเรื่องการคัดเลือกผลิตภัณฑ์และบริการ
 5. ประเมินเรื่องผลกำไร เป็นผู้กำหนดราคาสินค้า
 6. เป็นผู้ติดต่อหาซัพพลายเออร์ ผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบหลักและจัดส่งให้แฟรนไชส์ซี
 7. วางแผนเรื่องการตลาด ออกแบบโฆษณา ตั้งกองทุนเพื่อการตลาดขององค์กรแฟรนไชส์
 8. กำหนดมาตรฐานการทำงาน อบรม แฟรนไชส์ซี ตรวจเยี่ยมแฟรนไชส์ซี
 9. ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนแฟรนไชส์ซี ตามระบบและรูปแบบของธุรกิจ

บทบาทหน้าที่ของแฟรนไชส์ซี

13

ภาพจาก bit.ly/33HhhDu

 1. ตั้งร้านตามที่ได้รับการอนุมัติจากแฟรนไชส์ซอร์
 2. ดำเนินการตามคำแนะนำของแฟรนไชส์ซอร์ และลงทุนในการก่อสร้างร้าน
 3. สรรหา สัมภาษณ์ และดำเนินการจ้างตามกฎหมาย
 4. อยากนำเสนอผลิตภัณฑ์ เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ ต้องได้รับการอนุมัติจากแฟรนไชส์ซอร์
 5. ตั้งราคาขายตามที่แฟรนไชส์ซอร์กำหนด
 6. ขายผลิตภัณฑ์ ใช้วัตถุดิบที่ถูกต้อง ตามคำแนะนำของแฟรนไชส์ซอร์ หรือสั่งจากซัพพลายออร์ที่แฟรนไชส์ซอร์อนุญาต
 7. จ่ายค่าธรรมเนียมการตลาดให้แฟรนไชส์ซอร์ และดำเนินงานตามที่แฟรนไชส์ซอร์กำหนด
 8. ดำเนินงานตามมาตรฐาน อบรมพนักงานให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน
 9. ดำเนินธุรกิจวันต่อวันตามการแนะนำและสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์

12

ภาพจาก bit.ly/2LTQNs8

สรุปก็คือ ทั้งแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซีต่างมีหน้าที่แตกต่างกัน ทำงานสอดคล้องกัน ช่วยเหลือและสนับสนุนกันและกัน ในฐานะที่เป็นเจ้าของธุรกิจแบรนด์นั้นๆ เหมือนกัน ที่สำคัญแฟรนไชส์ซอร์ต้องให้การสนับสนุนแฟรนไชส์ซีให้ดำเนินธุรกิจได้ราบรื่น ขณะที่แฟรนไชส์ซีก็ต้องทำตามคำแนะนำและกฎระเบียบต่างๆ ของแฟรนไชส์ซอร์


คุณผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ www.thaifranchisecenter.com/document
เลือกซื้อแฟรนไชส์ไทยขายดี เปิดร้าน www.thaifranchisecenter.com/directory/index.php

[Total: 0    Average: 0/5]

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์

Main Sponsors

Happy Sponsors