รวม 10 Supplier รับเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan)

แผนธุรกิจนั้นเปรียบเสมือนเป้าหมายของธุรกิจว่าธุรกิจของเราต้องวางแบบแผนอะไรไว้ล่วงหน้าทั้งในระยะสั้น 1-3 ปี และในระยะยาว 3-5 ปี เพื่อวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อธุรกิจ

และเพิ่มความน่าเชื่อถือแก่ผู้ร่วมลงทุนหรือจากผู้ให้สินเชื่อ (ธนาคาร) แผนธุรกิจเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่า ธุรกิจของเรานั้นมีการเตรียมแผนการอะไรไว้ล่วงหน้า ลักษณะของสินค้าและบริการเป็นอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย บุคคลากร การวิเคราะห์ตลาด ผลตอบแทน กลยุทธ์ทางการตลาด การพัฒนาสินค้า แผนการผลิต การวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัญหา และการวางแผนงบการเงิน

www.ThaiSMEsCenter.com จึงให้ความสำคัญกับแผนธุรกิจมาก แต่เชื่อว่าคนทำธุรกิจอีกหลายคนมองข้ามหรือบางคนที่มีธุรกิจแต่ก็ยังไม่รู้จักการเขียนแผนธุรกิจที่ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้เราจึงได้รวบรวม 10 Supplier รับเขียนแผนธุรกิจ เพื่อเป็นตัวช่วยให้คนทำธุรกิจสามารถเขียนแผนธุรกิจตัวเองได้อย่างมืออาชีพมากขึ้น

1. HW5775.COM

รับเขียนแผนธุรกิจ

ภาพจาก hw5775.com

HW ให้บริการรับปรึกษาและจัดทำ แผนธุรกิจ หรือ Business Plan หรือ แผนการดำเนินงานของธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในระยะสั้น 1 – 3 ปี และในระยะยาว 3 – 5 ปี หรือใช้ในการประกอบการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเท นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆที่น่าสนใจ เช่น การวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจ , การวิเคราะห์ธุรกิจของโครงการในแง่มุมต่างๆ เช่น ด้านการตลาด การดำเนินงาน ทีมผู้บริหาร การเงิน เป็นต้น

2. Professional Research & Survey

58

ภาพจาก th-research.com

บริการให้คำปรึกษาและรับเขียนแผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงินสำหรับองค์กรทุกขนาด sme จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ทีมงานมีประสบการณ์เขียนแผนธุรกิจที่ต้องการเข้าตลาดหลักทรัพย์ เพิ่มทุน เสนอนักลงทุนต่างชาติ ยื่นกู้ธนาคาร หรือขอเป็นตัวแทนนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีบริการ ให้คำปรึกษาและรับเขียนแผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงินสำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี โท เอก ทุกสถาบัน

3. db4business.com (Online Marketing Solution For SME)

57

ภาพจาก db4business.com

ให้บริการรับเขียนแผนธุรกิจ Business Plan แผนการตลาด วิจัยการตลาด โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในหลายแขนงทั้งแผนการเงิน แผนการตลาด แผนการบริหารบุคคล แผนการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการเขียนแผนธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง คนที่สนใจใช้บริการจะประหยัดเวลาและงบประมาณได้มากขึ้น และสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อความสำเร็จในการทำธุรกิจได้

4. SMEs Plannet Thailand

56

ภาพจาก bit.ly/3gmOrC0

ให้บริการงานที่ปรึกษา (Consultant) ด้วยประสบการณ์ มายาวนานกว่า 10 ปี ทีมงานทมีประสบการณ์ตรงในวิชาชีพจากหลากหลายประสบการณ์ในธุรกิจ ให้บริการด้านงานที่ปรึกษาธุรกิจครบวงจร ด้านแผนธุรกิจ การเขียน มาสเตอร์แพลน บัญชี การเงิน กฏหมาย ด้านการวาง แผนธุรกิจ วางระบบ การเขียนระบบงาน คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือธุรกิจ เขียน แผนธุรกิจ ระบบแฟรนไชส์ Franchise และเอสเอ็มอี SMEs เขียนโครงการเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ ติดต่อสถาบันการเงิน นักลงทุน หุ้นส่วนธุรกิจ บริษัท ห้างสรรพสินค้า ตัวแทนสาขา ตัวแทนธุรกิจต่างประเทศ เพื่อการลงทุน พร้อมให้บริการท่านด้วยความเป็นมืออาชีพ

5. ThaiBusinessResearch

55

ภาพจาก thaibusinessresearch.com

ให้บริการรับปรึกษาทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด รับผ่าแผน หรือวิเคราะห์ วิจัยธุรกิจ หรือ ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค บริการ รับปรึกษาวางแผนสินเชื่อ วิเคราะห์งบการเงิน การตลาด การผลิต อย่างมีขั้นตอน รับทำแผนธุรกิจสำหรับ SME หรือ Public Company รับวิเคราะห์ SWOT ,Five Force Model ,วิเคราะห์ STP หรือ การวิเคราะห์แผน 4P ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย และด้านส่งเสริมการขาย วิเคราะห์โมเดลความเป็นไปได้ ในลงทุน

6. BKKThesis

54

ภาพจาก bkkthesis.com

บริการรับทำแผนการตลาดและรับเขียนแผนธุรกิจ บทำวิจัยตลาด (Marketing Research) หรือการสำรวจข้อมูลผุ้บริโภค ร้านค้า สรรพสินค้า รับทำ สำรวจวิจัยภาคสนาม (Research Survey) รับประเมินและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ โดยมุุ่งเน้นงานวิจัยเข้าถึงเป้าหมายผู้บริโภคเป็นรายสินค้าหรือบริการ รวมถึงการวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Statement) เพื่อสามารถนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจได้ และรับศึกษาและรับวิจัยพฤติกรรม ทัศนคติ และความพึงพอใจของลูกค้า ในการให้บริการต่างๆ รับวิจัยผู้บริโภคตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการทำตลาดให้ประสบความสำเร็จ

7. ChipBusinessPlan

53

ภาพจาก chipbusinessplan.com

บริการรับทำแผนธุรกิจทุกประเภท รวมไปถึงแผนกู้ธนาคาร แผนนำเสนอผู้ลงทุน แผนธุรกิจสำหรับส่งเสริมสถาบันการศึกษา โดยทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี ขั้นตอนให้บริการไม่ยุ่งยาก เมื่อตกลงรับงานทีมงานจะส่งลิสคำถามไปให้ และเมื่อลูกค้าตอบกลับมาทีมงานได้รับคำตอบก็จะทำให้อย่างรวดเร็ว โดยภายใน 5 – 7 วันก็จะเสร็จ โดยแผนธุรกิจของ ChipBusinessPlan เน้นอ่านง่าย และตรรกะทางธุรกิจถูกต้อง สามารถนำเสนองานให้ผู้อื่นดูได้อย่างเข้าใจง่ายเห็นภาพชัดเจน

8. Euston Consulting

52

ภาพจาก eustonconsulting.com

Euston Consulting เป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้บริการคำปรึกษาธุรกิจ Startup, วางแผนการตลาด, คิดกลยุทธ์ทางธุรกิจเชี่ยวชาญด้านการวางแผนธุรกิจ วางแผนการตลาด หรือ Marketing Plan, กำหนด Strategy Plan รวมถึงการให้บริหารทางกฎหมาย เช่น Legal Compliance การจดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายอื่นๆ ในธุรกิจ IT และ Startup

9. ResearchThai

51

ภาพจาก researchthai.com

ให้บริการรับทำแผนธุรกิจและแผนการตลาด ทั้งแบบเป็นผลิตภัฑ์ที่เป็นสินค้าและการบริการ เช่น สินค้าอุปโภค หรือบริโภค รับทําแผนธุรกิจและแผนการตลาดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับทุกมหาวิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงรับทำ Business plan หรือ Marketing plan ที่มีการวิเคราะห์ตั้งแต่การเสนอโครงการ วิเคราะห์ SWOT ,Five Forcemodel,STP,VOIR, วิเคราะห์งบการเงิน หรือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนต่างๆ

10. GRAND Property

50

ภาพจาก grand.co.th

ให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการนำเสนอแผนธุรกิจ แผนการดำเนินงาน แผนการเงิน โดยการจัดทำและนำเสนอเป็นรูปเล่ม ชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะระดมเงินทุนหรือ ขอสินเชื่อธนาคาร ซึ่ง GRAND Property จะให้บริการในการจัดทำการวิเคราะห์และเขียนแผนงานในด้านต่างๆ เช่น แผนการลงทุน การก่อสร้าง การวิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์ การวิเคราะห์การจัดทำแผนการดำเนินงาน การบริหารจัดการในด้านต่างๆ เป็นต้น

การทำธุรกิจนอกจากการบริหารจัดการที่ดี การมีเงินทุนเสริมสภาพคล่อง ก็ควรจะมีแผนธุรกิจที่ชัดเจนเพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งแผนธุรกิจที่ดีจะช่วยให้สถาบันการเงิน หรือคนที่ต้องการลงทุนร่วมกับเราเข้าใจแนวทางการทำธุรกิจได้มากขึ้น มองเห็นภาพได้ชัดเจน เพิ่มโอกาสในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น


ท่านใดสนใจอยากให้เขียนแผนธุรกิจแฟรนไชส์โดยถูกต้องตามหลักกฎหมายแจ้งความประสงค์ได้ที่
โทร : 02-1019187, Line : @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/3dDnCHF
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

ขอบคุณข้อมูล
https://bit.ly/3u97Iud , https://bit.ly/3czKzuP , https://bit.ly/3rDVqIq , https://bit.ly/3w9gAlv , https://bit.ly/3m80fc3 , https://bit.ly/3m7rxiK , https://bit.ly/2QNv9L3 , https://bit.ly/2PGvCOH , https://bit.ly/3sEW4qq , https://bit.ly/3rA6eHx

 

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3dFpPSW

[Total: 4    Average: 2.8/5]
รวม 10 Supplier รับเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) written by คุณรัตนชัย ม่วงงาม (เปี๊ยก) average rating 2.8/5 - 4 user ratings

คุณรัตนชัย ม่วงงาม (เปี๊ยก)

เรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ ทำงานในด้านวารสารมากว่า10ปี สะสมความรู้หลากหลายแนวทั้งด้านการเกษตร สังคม สู่การประยุกต์เป็นอาชีพทั้ง SMEs และแฟรนไชส์รวมถึงแนวทางด้านกลยุทธ์การตลาดต่างๆ การเขียนคืองานที่เราตั้งใจและใจรักมากที่สุด

Main Sponsors

Happy Sponsors