THBA กวาด 3 รางวัล Together is Power 2016 จากกระทรวงพาณิชย์

นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วมรับ รางวัล ในงานสัมมนาสมาคมการค้า ประจำปี 2559 หรือ Together is Power 2016 : Enhancing Connectivity โดยมี นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล

ทั้งนี้สมาคมไทยรับสร้างบ้านได้รับ 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลสมาคมการค้าดีเด่นด้านคุณภาพการให้บริการ, รางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น และรางวัลผู้บริหารสมาคมการค้ารุ่นใหม่ ประจำปี 2559

งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือและความเข็มแข็ง รวมถึงเสริมศักยภาพกลุ่มสมาคมการค้าของประเทศให้มีความพร้อมด้านเศรษฐกิจในอนาคต จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ โรงแรมดุสิตธานี เมื่อเร็วๆ นี้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอส ครีเอชั่น จำกัด
นายกมลวัฒน์ ตุลยสุวรรณ (เค้ง) มือถือ.081-838-3351
นางสาวดวงกมล แก้วรอด (ข้าวฟ่าง) มือถือ 082-483-7340

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต