เชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์สมัคร ประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำปี 2564 (Thailand Franchise Award 2021 : TFA 2021)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดแถลงข่าวเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์สมัคร ประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำปี 2564 (Thailand Franchise Award 2021 : TFA 2021)

เพื่อคัดเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่น่าเชื่อถือและรู้จักของคนทั่วไป สามารถเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากวิกฤติโควิด-19 เข้าร่วมประกวด

Franchise Award

โดยได้รับเกียรติจาก นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ตลาดแฟรนไชส์ไทย” ในยุคหลังโควิด-19 จากผู้บริหาร THE MINOR FOOD GROUP PCL., แบรนด์สินค้า The Pizza Company

และร่วมฟังเสวนาพิเศษหัวข้อ “ปรับ เปลี่ยน ประยุกต์ แฟรนไชส์ในยุคดิจิทัล” โดย ตัวแทนผู้บริหารจาก P.O.P. SIAM GOLDEN FRUIT LIMITED. แบรนด์สินค้า Mango Mania ตัวแทนผู้บริหารจาก GOLDEN CREAM CO.,LTD. แบรนด์สินค้า D’ORO

กำหนดการ

  • ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 – 16.30 น. 

สถานที่

  • ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ

สามารถรับชมผ่าน ระบบ Zoom ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่

ฟ้าลดา แสงเมฆ โทร 064-8424882

 

อ้างอิงจาก https://bit.ly/34h8z0Q

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต