Undone นาฬิกาหนึ่งเดียวในโลกแด่คนพิเศษ! วาเลนไทน์เดย์

ใกล้วันวาเลนไทน์ เข้ามาทุกทีแล้ว ทุกคนที่มีความรักต่างก็คงหาของขวัญให้คนพิเศษกันอยู่แน่ๆ ร้านค้าต่างๆ เริ่มขายสินค้าที่เข้ากับบรรยากาศช่วงแห่งความรักกันแล้ว แต่ถ้าใครยังคิดไม่ออกว่าจะซื้ออะไรให้คนรักดี

Read more