ทำไม Thai Airways ถึงเป็นสายการบินที่ได้รับความนิยมมายาวนาน?

Thai Airways หรือ การบินไทย เป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศไทยที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2492 ดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งผู้โดยสาร สินค้า และไปรษณีย์ภัณฑ์ทางอากาศ ปัจจุบันมีเครือข่ายเส้นทางการบินครอบคลุมถึง 30 ประเทศทั่วโลก การบินไทยเป็นสายการบินที่ได้รับความนิยมมายาวนาน โดยมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายประการ ติดตามได้ในบทความนี้

Read more