ยู แพชชั่น สุดยอดสถาบันกวดวิชา “การันตีสอบติดมหาวิทยาลัย 100%”

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปัจจุบันใช้ระบบ TCAS (Thai University Central Admission System) ที่นำมาใช้ตั้งแต่ปี 2561 TCAS จะมีการคัดเลือกผู้สมัครจำนวน 5 รอบ แต่สำหรับปี 2564 มีการเปลี่ยนรูปแบบใหม่ ลดเหลือ 4 รอบเท่านั้น

Read more