Price Pattern รูปแบบการกำหนดราคาที่มีประสิทธิภาพ

หากดูผิวเผินการเทรดหุ้น ทองคำ น้ำมันหรือตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา(ฟอเรกซ์) มักจะไม่มีความซับซ้อน เหมือนดังเช่นการขายของโดยทั่วไปที่เน้นซื้อ “ถูก” แล้วนำไปขาย “แพง” แต่ทำไมจึงมีคนจำนวนมาก “ขาดทุน” จากการลงทุนในสินทรัพย์เหล่านั้นอยู่

Read more