พาวเวอร์ซัพพลายคืออะไร? หัวใจสำคัญแห่งการขับเคลื่อนโรงงาน

หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนระบบไฟฟ้าในโรงงานให้ราบรื่นและปลอดภัย ย่อมหนีไม่พ้น “พาวเวอร์ซัพพลาย” อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือกล่าวง่าย ๆ ว่าพาวเวอร์ซัพพลายก็คือหัวใจสำคัญที่ส่งต่อพลังชีวิตให้กับระบบการผลิตทั้งหมด

Read more