สัมมนา Super Leadership Camp ครั้งที่ 12

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีลูกอยู่ในช่วงวัยรุ่น อายุตั้งแต่ 11 – 17 ปี แล้วถ้าวันนี้น้อง ๆ ยังไม่มีเป้าหมาย … อยากให้อ่านข้อความนี้ และ คุณรู้หรือไม่ว่า? เด็กทุกคนมีศักยภาพในตัวเอง และเด็กทุกคนมีพรสวรรค์ เพียงแต่พวกเขาอาจจะยังไม่มีเป้าหมายในชีวิต

Read more